Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De monetaire unie die Curaçao en Sint Maarten met een gezamenlijke Centrale Bank vormen krijgt een goed cijfer van het IMF. ,,De structurele hervormingsplannen van de overheden worden verwelkomd; continuïteit van beleid is evenwel essentieel voor de weg vooruit, in het bijzonder in het kader van de verkiezingen in beide landen in september aanstaande.”

imf
Dit schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het deze week uitgebrachte definitieve rapport over het bezoek aan Curaçao en Sint Maarten in het kader van de zogeheten Artikel IV Consultatie. Al eerder werd een voorlopig verslag uitgebracht. Sinds 22 augustus staat het finale rapport op de website van het IMF.
,,De monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten kent belangrijke sterke kanten, waaronder een hoog ontwikkelingspeil, goede infrastructuur en een relatief lage overheidsschuld”, zo begint het IMF het verslag. ,,Om dit veilig te stellen en de stap voorwaarts te zetten is het echter wel vereist een aantal kritische uitdagingen het hoofd te bieden.”
Het niveau van het bbp per capita (bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking) bevindt zich al op het niveau van de landen met hoge inkomens, maar de eilanden moeten de te beperkte economische groei en nog te hoge werkloosheid aanpakken door wat het IMF de ‘zwakke concurrentiepositie’ noemt, om te zetten in een ‘verbeterd investeringsklimaat’.
De overheidsfinanciën zijn stabiel, na de schuldsanering in 2010, maar tegelijk blijven inspanningen vereist op het vlak van structurele begrotingshervormingen om ook op termijn verzekerd te zijn van duurzame en gezonde openbare financiën. Het IMF noemt bewust de komende verkiezingen over ruim een maand en spreekt de hoop uit dat er sprake zal zijn van ‘continuïteit van beleid’.
Indirect geeft het IMF Curaçao een pluim voor de economie: ,,Curaçao sloot in 2015 een periode af van drie jaar recessie, ondanks de verslechtering van de macro-economische omstandigheden in Venezuela - een van de belangrijkste handelspartners van het eiland.”
Voor 2016 rekent het IMF op een groei van 0,5 procent van Curaçao. En op de middellange termijn wordt verwacht dat dit zal toenamen tot 0,9 procent per jaar. Veel is afhankelijk van de daadwerkelijke uitvoering van plannen die tot doel hebben meer buitenlandse investeringen aan te trekken en de restricties op het aantrekken van buitenlandse werknemers.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).