Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministeries hebben door maatregelen die minister José Jardim van Financiën heeft geïntroduceerd veel meer financiële ruimte gekregen om invulling te geven aan hun beleid. jardimDe schatting is dat in 80 procent van de gevallen geen vertraging meer optreedt voor de ministeries, nu zij in het nieuwe systeem meer ruimte hebben gekregen voor uitgaven zonder dat het ministerie van Financiën daar toestemming voor moet geven.
Dat heeft verantwoordelijk minister José Jardim gisteren in een Statenvergadering verklaard. De bewindsman was bij de Staten om vragen van de Statenleden in het kader van de comptabiliteitswet te beantwoorden. Jardim legde uit dat bij zijn aantreden de ministeries voor iedere uitgave boven nul cent toestemming van zijn ministerie nodig hadden. De minister introduceerde een systeem waarbij de ministeries voor bepaalde uitgaven niet langer vooraf toestemming van het departement nodig hebben, het zogeheten voorafgaand toezicht. De normen daarvoor zijn in de loop van de jaren aangepast.
Anno 2016 is het zogeheten voorafgaand toezicht van de minister zelf nodig voor uitgaven tussen 200.000 en 400.000 gulden. Een speciaal benoemde ambtenaar bij het ministerie van Financiën, de sectordirecteur financieel beleid en begrotingsbeheer, is namens Jardim bevoegd om voor de ministeries bedragen tot 200.000 gulden te fiatteren.
Jardim schetste in de Staten hoe de ontwikkeling van de zelfstandige uitgaven voor de ministeries in de loop van de tijd door hem werd veranderd. In 2013 introduceerde de minister de mogelijkheid dat ministeries zelf konden beslissen over uitgaven tot 7.500 gulden. Voor bedragen van 7.500 tot 30.000 gulden was het voorafgaand toezicht van de bijzondere ambtenaar vereist. Vanaf 2014 konden de ministeries zelf uitgaven tot 15.000 gulden doen. Voor bedragen tussen de 15.000 en 50.000 gulden was het voorafgaand toezicht verplicht. Later in 2014 werd het de ministeries toegestaan om zelfstandig uitgaven te doen voor bedragen tot 25.000 gulden, het voorafgaand toezicht was nodig voor bedragen tussen 25.000 en 50.000 gulden.
In 2015 verhoogde Jardim de norm voor zelfstandige uitgaven van de ministeries tot 50.000 gulden. Het voorgaand toezicht was voor bedragen tussen de 50.000 en 100.000 vereist. In datzelfde jaar werd de norm voor de zelfstandige uitgave nogmaals verhoogd tot 100.000. Voor de uitgave van bedragen tussen de 100.000 en 200.000 gulden was de toestemming van de sectordirecteur vereist.
De minister gaf in de vergadering ook een overzicht van de keren waarbij er van de regels voor openbare aanbestedingen was afgeweken. De bewindsman benadrukte dat de afwijking binnen de wet mogelijk is. Een afwijking moet gezien worden als het niet toepassen van de hoofdregel, aldus de minister. In 2010 is het land Curaçao in acht gevallen van de regels afgeweken, voor 2011 lag het aantal op 82.
De cijfers zijn voor het jaar 2012 niet bekend. In 2013 werd er in 85 gevallen van de regels afgeweken, in 2014 bedroeg het aantal 69. Vorig jaar werd in 57 gevallen van de regels afgeweken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).