Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) heeft een onderwijsakkoord met vakbond Sitek gesloten, dat heeft de bewindsvrouw in een schriftelijke verklaring bekendgemaakt. onderwijsakkoordHet akkoord voorziet in materiële aspecten van het onderwijs, zoals de salariëring van de leerkrachten en beschrijft ook de afspraken op ideëel gebied, zoals het plan om te komen tot een nationaal dialoog voor de sector in het schooljaar 2016-2017.
In het begeleidend schrijven bij het getekende akkoord schrijft de minister dat er nu ‘harde en concrete afspraken zijn gemaakt die zullen leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen op Curaçao’. In het kader van de onderwijsverbetering worden er afspraken gemaakt om de arbeidsomstandigheden van het onderwijzend personeel te verbeteren. ,,Goede en gezonde arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zijn immers bepalend voor de effectiviteit en het rendement van de inzet van het onderwijspersoneel”, aldus de minister.
De onderwijskrachten krijgen een marktconform salaris, het onderwijsmateriaal wordt aan de lokale omgeving aangepast en de docenten zijn verplicht om continu aan nascholing te doen. In het akkoord zijn ook transparante arbeidstijden en arbeidsregelingen opgenomen. Het akkoord voorziet tevens in de voorschriften voor de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten. Het moet aantrekkelijker gemaakt worden om in het onderwijs te werken en leerkrachten moeten betrokken worden wanneer het om de inrichting van hun werksituatie gaat en het beleid bij de onderwijsinstelling.
Met de vakbond is afgesproken dat beide partijen een commitment aangaan om ervoor te zorgen dat de nationale dialoog over het onderwijs in het nieuwe schooljaar wordt gehouden. Aan het eind van het schooljaar moet de nationale dialoog over het onderwijs resulteren in een integraal programma voor de sector. Dit programma moet aansluiten bij het nationaal ontwikkelingsplan van Curaçao en in lijn zijn met de nieuwe tendensen, zoals die door Unesco wordt aangegeven.
Het ministerie zal samen met Sitek en de schoolbesturen zorgen dat de schaarste aan leerkrachten wordt aangepakt. In het schooljaar 2017-2018 moet het aantal instromers bij een lerarenopleiding aanzienlijk verhoogd worden. Minister Dick schrijft ook over het eerder getekende convenant met de onderwijsvakbond in 2013. Daarbij werd afgesproken dat beide partijen een programma zullen opzetten om bij leerlingen en leerkrachten een actief burgerschapszin te ontwikkelen.
De bewindsvrouw is ervan overtuigd dat het nieuw gesloten akkoord de weg zal openen voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. ,,Met recht kan ik dan ook tot slot zeggen dat er hoop gloort op een kwalitatief beter onderwijs voor elk kind van Curaçao.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).