Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verhoging van het minimumloon kan aan de ene kant de economische groei stimuleren, omdat de consumptie van de minimumloners zal stijgen. goudvoorraadEchter, de loonkosten nemen toe, waardoor de ‘cost of doing business’ zal toenemen. Dit heeft een negatief effect op de economische groei en leidt tot een hogere (jeugd)werkloosheid.
Dit is een van de conclusies van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) over het mogelijk fors extra optrekken van het minimumloon. Naar aanleiding van de adviesaanvraag van Statenlid Eugene Cleopa (PAIS) over de mogelijke effecten van een verhoging van het minimumloon op Curaçao van 1.420,20 tot 2.500 gulden, bracht de CBCS een notitie uit. Het Antilliaans Dagblad heeft deze notitie.
Verhoging van het minimumloon kan ook leiden tot een ‘loon-prijsspiraal’, doordat de bedrijven de hogere loonkosten doorberekenen in hun prijzen. Dit effect kan het positieve effect van de hogere consumptie door minimumloners op de economische groei matigen of zelfs overtreffen. Aldus de analyse.
De hoogte van lonen ‘kan niet los worden gezien’ van de geleverde arbeidsproductiviteit van werknemers. Met andere woorden: een loonsverhoging is alleen gerechtvaardigd als daar tenminste een evenredige stijging van de arbeidsproductiviteit tegenover staat. De notitie merkt op dat ‘we op Curaçao een negatieve groei hebben van de gemiddelde arbeidsproductiviteit’.
,,Deze ontwikkeling wordt met name verklaard door banenverlies in de sectoren met een relatief hoge arbeidsproductiviteit, in het bijzonder de internationale financiële dienstverlening. In landen met hoge inkomens ligt de hoogste arbeidsproductiviteit en banengroei in de dienstensector. Echter, ondanks een grote dienstensector is in Curaçao de arbeidsproductiviteit relatief laag, gezien de omvang van de toerismesector, die gekenmerkt wordt door een lage arbeidsproductiviteit.”
Het bevorderen van de groei in de arbeidsproductiviteit zal volgens de CBCS ‘een prioriteit moeten worden’ voor de overheid. Dit zal immers economische groei, meer banen en inkomensverbetering stimuleren. Het verhogen van het minimumloon terwijl de arbeidsproductiviteit niet stijgt, zal de ‘cost of doing business’ verhogen en een nog hogere werkloosheid tot gevolg hebben.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).