Van een onzer verslaggevers
Willemstad/The Bottom - De MCB-top op Curaçao erkent dat het voornemen bestaat om de vestiging van dochter Windward Islands Bank (WIB) op Saba te sluiten.


wib,,Het is een zakelijke besluit”, aldus ceo Lionel ‘Chicu’ Capriles tegenover het Antilliaans Dagblad. ,,Gebaseerd op de realiteit van onze ‘business’ op Saba.” En dat wil zeggen dat het eilandje - tot 10-10-’10 als kleinste eilandgebied onderdeel van de Nederlandse Antillen en sindsdien integraal onderdeel van Nederland - qua omvang en bevolkingsgrootte van nauwelijks 2.000 personen te gering is om er met een positief resultaat te kunnen bankieren.
Er lijkt daarom onvoldoende ruimte en markt voor twee commerciële banken, want naast WIB van Maduro & Curiel’s Bank (MCB) is op Saba ook RBC Royal Bank actief. Op het nabijgelegen Sint Eustatius, dat eveneens onderdeel is van de Nederlandse Staat, blijft WIB wel actief; op dat eiland is WIB al veel langer gevestigd en is de WIB de enige bankinstelling.
Zoals door deze krant bericht, is de Eilandsraad van Saba bezorgd over de plannen van de Windward Islands Bank om het kantoor op het eiland te sluiten. De bank zou het eiland in oktober willen verlaten. Capriles bevestigt aan deze krant dat het filiaal per eind oktober dichtgaat.
De Eilandsraad en het Bestuurscollege (BC) in The Bottom vinden dit een ernstige zaak en willen gaan lobbyen om de bank op andere gedachten te brengen. Aangekondigd is dat er een brief zal worden gestuurd naar de staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) van Financiën. Daarin wordt dan steun gevraagd van de regering in Den Haag.
Of de Nederlandse bewindsman de commerciële bank op Curaçao op andere gedachten kan brengen, valt te betwijfelen. Uit de woorden van directeur Capriles blijkt dat de beslissing reeds is gevallen. Bij WIB Saba zijn drie personeelsleden, met Levinia Mitchel als branchemanager, werkzaam. Wat er met hen gebeurt, is nog niet duidelijk. WIB Saba valt organisatorisch onder WIB Sint Maarten. Bij de hele MCB-groep op alle eilanden zijn 1.506 werknemers in dienst.
De Eilandsraadsleden vrezen negatieve gevolgen voor de economie van Saba. Volgens een verklaring van het Bestuurscollege schiet de dienstverlening door de twee banken op het eiland nu al tekort. Als er een bank verdwijnt, zal het nog erger worden met langere rijen en nog maar één geldautomaat. RBC alleen zal dit niet aankunnen, verwacht de Eilandsraad. Het politieke bestuur zoekt daarom naar een alternatief voor sluiting van de WIB.
Capriles zegt verder ‘niet veel commentaar’ te hebben en benadrukt dat het een zakelijke overweging betreft. ,,Wij zitten sinds 2008 op Saba. Maar we hebben eenvoudigweg onvoldoende voet aan de grond gekregen en minder ondersteuning dan wij hadden verwacht. Op Sint Eustatius, een iets groter eiland, hebben wij de nodige ervaring en daar zijn we al enige jaren de enige bank.” Sint Eustatius telt circa 3.500 inwoners.
De MCB-topman zegt tegelijkertijd blij te zijn dat op Saba concurrent RBC met een filiaal blijft, alsmede een geldautomaat. ,,Het gaat ons ter harte dat wij Saba moeten verlaten, maar naar onze bescheiden mening is het gewoonweg te klein voor meer dan één bankbedrijf.”
MCB viert dit jaar op Curaçao het eeuwfeest. Op Aruba is de bank actief onder de naam Caribbean Mercantile Bank (CMB). Op Bonaire, dat evenals Saba en Sint Eustiatius Nederlands grondgebied is, onder de naam MCB Bonaire. En op de Bovenwindse Eilanden vanuit Sint Maarten als The WIB. Aan het Concertgebouwplein in Amsterdam, Nederland, beschikt de MCB verder nog over een vertegenwoordigend kantoor. MCB, de grootste bank in de Dutch Caribbean, is voor bijna de helft eigendom van The Bank of Nova Scotia in Canada; de rest is in lokale handen.
Door de staatkundige wijzigingen van de afgelopen jaren, heeft de MCB te maken met diverse toezichthouders: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), de Centrale Bank van Aruba (CBA), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en nog een paar maanden Saba.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).