Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Nooit eerder hebben zo veel partijen geprobeerd mee te doen aan de verkiezingen.

verkiezingen

Maar liefst 21 politieke partijen hebben gisteren hun verkiezingslijst ingediend en daarmee de eerste stap gezet voor de Statenverkiezingen die op 30 september plaatsvinden. Op het laatste moment diende zich zelfs nog een nieuwe partij aan.
De verschillende partijen maakten gisteren bij Kranshi in Otrobanda hun opwachting en dienden hun lijst in bij de voorzitter van het Hoofdstembureau, Raymond ‘Pacheco’ Römer. Vanaf de vroege ochtenduren waren er hardnekkige geruchten dat er nog twee andere partijen zouden worden toegevoegd aan de lijst van deelnemende partijen. Ook deed het gerucht de ronde dat drie partijen samen een lijst zouden indienen. Over welke partijen dit zouden zijn, werd in de loop van de dag sterk gespeculeerd. Geen van deze geruchten bleek waarheid.
Ondanks het feit dat vier jaren zijn verstreken sinds de laatste Statenverkiezingen en zich in de tussentijd verschillende ontwikkelingen hebben voorgedaan, bleken sommige partijen nog altijd ongekend populair bij het volk. Ondanks een veroordeling voor ambtelijke corruptie kon de partij van oud-premier Gerrit Schotte (MFK) rekenen op een flinke aanhang. ,,Velen hebben getracht te voorkomen dat wij hier vandaag zijn, maar we zijn er en op 30 september zal het volk zijn vertrouwen in ons weer uitspreken”, aldus Schotte. De nieuwe partij van onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang, Un Kòrsou Hustu, en de eveneens nieuw-opgerichte partij van Amparo dos Santos, Kòrsou di Nos Tur, bleken ook geliefd.
Aanzienlijk kleiner was dit jaar de aanhang van Pueblo Soberano. Bij de vorige Statenverkiezingen in 2012 was Helmin Wiels nog in leven en had hij zowel bij het indienen van de verkiezingslijst als op de dag van de verkiezingen zelf een flinke groep volgelingen achter zich. Dit jaar trekt Jaime Córdoba als nieuwe leider de partij. Hoewel door foto’s van wijlen Helmin Wiels duidelijk werd dat de oud-PS-leider nog altijd leeft binnen de partij, lijken verschillende aanhangers met het heengaan van Wiels afstand te hebben genomen van de partij.
Voorafgaand aan de Statenverkiezingen vinden op 20 en 21 augustus de voorverkiezingen plaats. Hieraan moeten alle partijen meedoen die op dit moment niet in de Staten vertegenwoordigd zijn, te weten: Movementu R-16, Un Tim Magno, PRIK, Kòrsou, un Pais Nobo, Partido Democraat, Frente Obrero, PAN, Movementu Progresivo, Movementu Kousa Promé, Partido Koperativista i Patriótiko, Un Kòrsou Hustu, Movementu Pro Kòrsou, Movementu PAS, Kòrsou di Nos Tur en de nieuwste partij GOOL. Deze partijen moeten 870 handtekeningen aan het Hoofdstembureau, ofwel één procent van het totaalaantal stemmers bij de vorige verkiezingen, overleggen.
De partijen die automatisch meedoen aan de Statenverkiezingen op 30 september zijn MAN, PAR, PNP, Pueblo Soberano, PAIS en MFK.
In 2012 dienden negen partijen een verkiezingslijst in bij het Hoofdstembureau, te weten MFK, FOL, Pueblo Soberano, MAN, PAR, Partido Democraat/Laboral, PAIS, PNP en PAN. De combinatie Partido Democraat/Laboral en de partijen PAIS en PAN moesten als partijen die niet in de Staten waren vertegenwoordigd meedoen aan de voorverkiezingen en hierbij minstens 743 stemmen binnenhalen. Dit lukte PAIS en de combinatie Partido Democraat/Laboral, maar bij de Statenverkiezingen van 19 oktober 2012 heeft Partido Democraat/Laboral alsnog geen zetels weten te bemachtigen. Ditzelfde gold voor FOL. Hoewel dit PAR wel lukte, werd de gele partij buiten de regering gehouden en werd tussen Pueblo Soberano, PAIS, PNP en Glenn Sulvaran - die zich afscheidde van PAR - een nieuw kabinet gevormd. In november 2015 sloot PAR zich uiteindelijk - na drie jaar geen deel te hebben uitgemaakt van de regering - zich aan bij het reeds bestaande PS/PAIS/PNP/Sulvaran-kabinet. Dit kabinet moet op 30 september 2016 plaatsmaken voor een nieuw kabinet.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).