Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op het gebied van sociale zekerheid noemt minister José Jardim van Financiën in zijn overdrachtsdocument de invoering van de basisverzekering ziektekosten (bvz) als een belangrijk resultaat. jardimHet zorgpakket werd bij invoering van de bvz versoberd en de premies verhoogd. Later zijn hierin met een reparatiewet enkele aanpassingen aangebracht, onder andere om lage inkomens en gepensioneerden te ontzien. Volgens de minister is daarmee de medische zorg ‘veiliggesteld’. Het tekort bij de bvz slaat dit jaar, eerder dan verwacht, om in een overschot.
Een andere belangrijke maatregel in de regeerperiode van Jardim was de verhoging van de pensioenleeftijd. Om de ouderdomsuitkering AOV in de toekomst veilig te stellen, is onlangs 10 procent gekort op de uitkeringen in het buitenland. Jardim verwacht dat het AOV-fonds pas in 2021 in evenwicht zal zijn, terwijl eerder 2019 werd verwacht. De kosten voor de overheid zijn de afgelopen jaren wel gestabiliseerd op 8,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
De ingrepen van de regering waren fors, maar de situatie verbeterde snel. Met ingang van 2015 zijn enkele lastenverlichtingen ingevoerd, schrijft Jardim. De AOV is geïndexeerd, meer levensmiddelen zijn vrijgesteld van invoerrechten en samenwonende partners worden gelijkgesteld aan gehuwden.
Het aantal personeelsleden bij de overheid is tussen oktober 2012 en april 2016 met ruim 500 teruggebracht naar 3.312 ambtenaren. Om de kosten verder te beheersen zijn andere maatregelen genomen als bevriezing van de loontrede en afbouwen van de duurtetoeslag.
Een plan waarvan de regering heeft afgezien, is een centrale huisvesting. Dit is goedkoper dan huur, maar de Staten bleken hier geen voorstander van te zijn. Er wordt nu gekeken naar meerdere gebouwencomplexen, waaronder voor Financiën het huidige belastingkantoor aan de Regentesselaan. Dat moet eerst grondig worden gerenoveerd. Desondanks zet Jardim ook een vinkje bij ‘Beheersing operationele kosten’. In een tabel geeft hij aan dat hier tot en met 2016 voor 118,9 miljoen gulden is bezuinigd.
In een passage in het verslag over de noodlijdende overheids-nv’s Aqualectra, CDM en CPost stelt Jardim dat de plannen in uitvoering zijn en dat vooruitgang wordt geboekt. Alleen op Aqualectra gaat hij wat dieper in. Het nutsbedrijf kwam in de problemen doordat de tarieven jarenlang niet kostendekkend waren. Dit is aangepakt door herziening van de tarieven en kapitaalinjecties. Maar er is ook gewerkt aan verbetering van de dienstverlening, onder andere met de nieuwe centrale aan de Dokweg en invoering van een ‘smart grid’. Aqualectra is onlangs afgevoerd van de lijst van noodlijdende bedrijven, meldt de minister.
Waar het helemaal niet van is gekomen, is een evaluatie van de monetaire unie met Sint Maarten. Die had in 2014 klaar moeten zijn. Er is prioriteit gegeven aan het stabiliseren van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport over CBCS van PricewaterhouseCoopers (PwC) Nederland. Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).