Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stellingname van dr. Rutsel Martha dat het onderzoek naar de overheids-nv’s van oud-rechter Huub Willems op juridische gronden terzijde moet worden gelegd is onjuist. Dat stelt advocaat Karel Frielink van BZSE Attorneys in een opiniebijdrage elders in deze krant. Willems zelf zegt desgevraagd niet te kunnen reageren.

kritiekmartha

Volgens Martha is het onderzoek, een civiele enquête, naar de gang van zaken bij Aqualectra, Refineria di Kòrsou (RdK) en Curoil in de periode 2010-2012 in strijd met de rechtszekerheid. De enquêteregeling is namelijk pas op 1 januari 2012 van kracht geworden en kent geen terugwerkende kracht. Daarom had Willems de gebeurtenissen in de periode 2010 tot 1 januari 2012 niet mogen onderzoeken, aldus Martha. Hij komt tot de conclusie dat het rapport-Willems daarom terzijde moet worden gelegd, ook als daardoor oud-premier Gerrit Schotte en zijn kabinet daardoor niet meer ter verantwoording kunnen worden geroepen: ,,Het doel heiligt de middelen nu eenmaal niet!”
In zijn reactie tegenover deze krant noemt Willems het standpunt van Martha ‘op zichzelf een interessant thema’ waar hij ook een mening over heeft. ,,Maar het staat mij in dit stadium niet vrij om te reageren. Het is nu bij uitsluiting aan het Hof over alle mogelijk aan te dragen punten, waaronder dat wat door de briefschrijver (Martha, red.) wordt aangesneden, eventueel een oordeel te vellen.”
Op dit moment houdt Willems zich buiten de discussie over zijn bevindingen: ,,Tegen de tijd dat alle mogelijke procedures achter de rug zijn wil ik mij nog wel eens uitlaten over het een en ander (aangenomen dat er dan nog belangstelling zou bestaan), maar ‘for the time being’ is dat uitgesloten en moet u het wat mij betreft doen met wat ik in het verslag heb opgeschreven.”
Frielink dient Martha wel van repliek. Hij stelt dat de rechter in 2013 zich al heeft uitgesproken over de mogelijkheid van terugwerkende kracht voor de enquêteregeling. ,,Kennelijk is dr. Martha hiervan niet op de hoogte.” Het onderzoek hoeft zich op basis van die uitspraak niet te beperken tot de periode na invoering van de regeling. Bovendien bepaalde de rechter dat gebeurtenissen voor 1 januari 2012 ten grondslag kunnen worden gelegd aan de beslissing om een onderzoek te bevelen. Wel heeft het Hof gezegd dat bij eventuele sancties ‘wellicht gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vóór de invoering van de enquêteregeling buiten beschouwing moeten worden gelaten’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).