Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Gezien de meest recente onthullingen omtrent het beleid van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) bij het Curaçaohuis, is coalitiepartij PAR van mening dat zij niet langer toegang moet hebben tot de fondsen die voor haar beschikbaar zijn. curacaohuis In een officiële brief doet de gele partij dan ook een dringend beroep op minister José Jardim van Financiën om de financiële bevoegdheid van Wiels per direct in te trekken.
In de brief, gedateerd 31 juli 2016, schrijft PAR-leider Zita Jesus-Leito dat haar fractie van mening is dat slecht financieel beleid van publieke fondsen - en zeker als dit bewust gebeurd - een doodzonde is. ,,Daarom waren wij onaangenaam verrast toen wij kennisnamen van het feit dat de premier al meer dan een maand beschikt over het Soab-rapport, waarin melding wordt gemaakt van slecht financieel beleid en zelfs verduistering van publieke fondsen door de Gevolmachtigde minister in Den Haag. Blijkbaar had de minister-president andere prioriteiten en heeft hij geen kennisgenomen van de inhoud. Dit houdt in dat de Gevolmachtigde minister vijf weken langer heeft gedaan wat ze wil met het geld van de Curaçaose bevolking. Dit betekent dat de premier mogelijkerwijs zelfs strafbare feiten door de Gevolmachtigde minister heeft gefaciliteerd”, aldus de leider van de gele partij.
In het meest recente onderzoek dat door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in opdracht van premier Ben Whiteman (PS) bij het Curaçaohuis is uitgevoerd en waarover uitvoerig door deze krant is bericht, blijkt dat het mismanagement bij Kas di Kòrsou ernstiger is dan tot nu toe werd aangenomen. Zo blijkt de door Wiels doorgevoerde reorganisatie desastreuze gevolgen te hebben gehad voor het financieel beheer. Verder ontbreken relevante documenten (zoals offertes, facturen en bankafschriften), waardoor geen duidelijk beeld kan worden geschetst. Zo lijkt er een bedrag van 235.000 euro zoek: volgens de boekhouding is dat geld niet uitgegeven, maar het is ook niet terug te vinden op de bankrekening. Ook zijn er betalingen verricht waarvoor de begunstigde geen tegenprestatie heeft geleverd. Opmerkelijk zijn de geconstateerde budgetoverschrijdingen; in 2014 en 2015 is 1,2 miljoen gulden meer aan het inhuren van uitzendkrachten uitgegeven dan begroot.
In de brief aan Jardim stelt Jesus-Leito dat de situatie van zodanige ernst is dat de bevoegdheid van de Gevolmachtigde minister om toegang te hebben tot de fondsen van het Curaçaohuis moet worden stopgezet. ,,Op deze manier wordt voorkomen dat deze Gevolmachtigde minister blijft doen wat ze wilt met het geld van het volk.”
Ondertussen blijkt dat de eis die PAR aan Whiteman heeft gesteld om het Soab-rapport binnen 24 uur beschikbaar te stellen, niet is gehonoreerd, zo laat Jesus-Leito tegenover deze krant weten. Ook PAIS en PNP hebben de premier verzocht het rapport aan de Staten beschikbaar te stellen. Whiteman was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).