Tekst en foto’s door Els Kroon
Willemstad - Het was zaterdag feest bij Siloam, het christelijk herstellingsoord voor kinderen met een zorgvraag, nabij Soto. Honderd genodigden, onder wie vele vrienden, donateurs en vrijwilligers, waren bij de officiële opening van het nieuwe ‘Kinder Zorg Paviljoen’ (KZP) aanwezig.

siloam

Maar ook verpleegkundigen en medewerkers van samenwerkende organisaties als het Sehos, de Voogdijraad en de Kinderbescherming waren getuige van het doorknippen van het lint door het nieuwe beheerdersechtpaar Robert en Durkje de Vries, die de activiteiten van de onlangs overleden oprichter Herman Gijsbers voortzetten. Ook de Amerikaanse FOL was goed vertegenwoordigd door een team, dat regelmatig op vrijwillige basis hand- en spandiensten verricht.
Terwijl er volop wordt doorgewerkt aan de renovatie van de keuken en het dak van het hoofdgebouw betreden de aanwezigen het met zelfgemaakte slingers versierde paviljoen, dat sinds 9 juli wordt bewoond door de kinderen en de beheerders.
Het KZP is ingericht om kinderen op te vangen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname en hun de zorg te geven die ze thuis niet kunnen krijgen. Het langgerekte gebouw is vanbinnen verrassend licht en ruim. Het multifunctionele eetgedeelte staat met lange tafels centraal. Glazen schuifdeuren, sommige met vrolijk gekleurde gordijnen voor de privacy, scheiden de slaapkamers van het woongedeelte. Ook de badkamers kunnen met soortgelijke deuren worden afgesloten. Er is een snoezelruimte, een speelkamer en een afdeling met babybedjes voor de allerkleinsten, met een verhoogd bad. Twee kamers zijn speciaal ingericht voor terminale patiëntjes die intensieve zorg nodig hebben. Zij kunnen eventueel 24 uur per dag worden bijgestaan door de ouders of verzorgers.
Het totale complex, Siloam Village genaamd, biedt plaats aan maximaal 30 tot 40 kinderen. Hun zorgvraag is onder te verdelen in drie categorieën: (chronisch) zieke, inclusief hiv-besmette kinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen en kinderen in nood, die hulp nodig hebben. Zij vinden hier een warm en huiselijk alternatief.
Siloam krijgt geen subsidie van de overheid. Het kindertehuis draait voor 100 procent op giften uit Curaçao en Nederland en het werk wordt door alle medewerkers op vrijwillige basis verricht. De nieuwe beheerders arriveerden in september vorig jaar na een soortgelijk zendelingswerk van acht jaar in Haïti. ,,Het was een turbulente tijd”, zegt Robert de Vries. ,,Wij maakten daar verschillende heftige stormen en de rampzalige aardbeving van 2010 mee. Tijdens de naweeën van die aardbeving maakten wij kennis met de mensen van de Nederlandse marine, die ook hier een helpende hand toesteken.” Het echtpaar De Vries werkte ook op Haïti in kindertehuizen. ,,In tegenstelling tot Curaçao is de armoede daar zichtbaar. Hier verstoppen de armen zich, maar wij weten de mensen die hulp nodig hebben toch wel te vinden. We richten ons daarbij vooral op de gezinnen van Bándabou.”
In het gebouwtje van Refugio di Dios, aan de overkant van de straat, zwaait Alva de Doelder de scepter. Hoog opgestapelde dozen bevatten levensmiddelen, kleding, schoeisel en andere noodzakelijke goederen voor levensonderhoud, geschonken door supermarkten, bedrijven en particulieren op het eiland. Voedsel en spullen zijn niet alleen bestemd voor het kindertehuis maar ook voor de minderbedeelden van heel Bandábou. Alva’s Refugio valt onder de paraplu van de Barmhartige Samaritaan-groep, die zich weer schaart onder de overkoepelende stichting Klein Jeruzalem, waarvan Siloam het primaire onderdeel is.
De verdeling van de goederen is de struise, goedlachse Alva wel toevertrouwd. Ze kent haar pappenheimers, hun problemen en hun gewoonten en gebruiken. Als ze merkt dat de geschonken spullen worden doorverkocht, dan neemt ze gepaste maatregelen. En ook degenen die het gewaagd hebben om in te breken in het gebouwtje hoeven nergens meer op te rekenen. Met steun van George, die het vervoer regelt, zorgt Alva er al jarenlang voor dat de donaties goed terechtkomen.
De stichting beschikt over zowel een website als een facebookpagina (Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam).
www.siloamvillage.org


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).