Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) mag geen schoolgeld vragen aan ouders van leerlingen. vpcoDat heeft rechter Koopmans gisteren bepaald in het kort geding dat was aangespannen voor een aantal ouders. Verplicht schoolgeld is in strijd met gratis onderwijs, waarvoor begin deze maand wetgeving is aangenomen in de Staten.
Het protestants schoolbestuur vraagt ouders een bijdrage van 550 gulden als zij een kind op een van de VPCO-scholen hebben. Dat bedrag loopt op tot maximaal 1.475 gulden voor drie of meer kinderen op de scholen. Bedragen die volgens de rechter in strijd zijn met het principe van vrije toegang tot bijzonder onderwijs. VPCO oefent ontoelaatbare druk uit op ouders om eventuele achterstallige contributie te betalen.
Van de groep van 21 ouders die het geding aanspanden werden er tien niet ontvankelijk verklaard, omdat zij niet konden bewijzen dat zij kinderen hebben op een VPCO-school.
Voor de rechter speelde de nieuwe wet die vrij onderwijs garandeert een doorslaggevende rol. Hij citeert in het vonnis een aantal passages uit de Memorie van Toelichting (MvT). Onder andere: ,,De regering is van mening dat er met de invoering van de onderhavige landsverordening geen reden meer zal zijn om een ouderlijke bijdrage te vragen.” Lesmateriaal en ander materiaal wordt voortaan door de overheid ter beschikking gesteld, zodat het schoolbestuur daar geen kosten meer voor hoeft te maken.
De vrees van VPCO dat gratis onderwijs ‘een wassen neus’ zou zijn, omdat de overheid in het verleden steeds te laat of te weinig geld ter beschikking stelt aan het bijzonder onderwijs, wordt door de rechter niet gedeeld. Met de wet in de hand kan de overheid nu gedwongen worden.
De conclusie van rechter Koopmans is dat VPCO wordt verboden om voor komend schooljaar 2016-2017 een ouderbijdrage te vragen. Dit verbod geldt tot er uitspraak is in de bodemprocedure over deze zaak. Beide partijen moeten hun eigen kosten betalen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).