Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het kader van het amendement voor geregistreerd partnerschap voor stellen ongeacht seksuele oriëntatie dat aan het Arubaanse parlement is aangeboden, acht het Bisdom het nodig de gemeenschap te leren over God en waar de kerk voor staat.
,,Het is belangrijk te melden dat de kerk - net zoals een moeder - haar kinderen liefheeft zonder onderscheid te maken tussen cultuur of seksuele voorkeur”, zo schrijft het Bisdom van Willemstad in een schriftelijke verklaring. ,,Daarom worden alle vormen van discriminatie verworpen tegen personen of groeperingen en blijft de kerk het volk aanmoedigen elkaar respect te tonen en de waarde te erkennen van ieder persoon, voornamelijk diegenen met een homoseksuele voorkeur binnen onze gemeenschap.” Maar de kerk heeft ook - zo schrijft het Bisdom - net als een docent de grote missie en verantwoordelijkheid om temidden van alle morele verwarring, de waarheid conform het plan van God te onthullen. Een waarheid die, aldus het Bisdom, de mens en de gemeenschap verrijkt.
Het Bisdom citeert een vers uit de Bijbel waarin wordt aangegeven dat God de man en de vrouw heeft geschapen en geeft vervolgens aan dat dit betekent dat een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw kan bestaan. ,,Dit betekent dat God de wereld zodanig heeft geschapen dat het huwelijk een integraal deel uitmaakt van de schepping. Degene die daaraan komt, tast de hele schepping aan. Conform het plan van God is het huwelijk een mooi en perfect iets waar niets aan ontbreekt. De mensen die onder de invloed zijn van verschillende ideologieën, filosofieën, verkeerde ideeën en andere culturele en sociale factoren bederven het huwelijksconcept van God en proberen de definitie van het huwelijk te veranderen”, aldus het Bisdom.
Het Bisdom van Willemstad stelt verder dat een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht tegen het natuurlijke in is en bovendien geen nageslacht kan produceren. ,,Dus wordt hiermee niet voldaan aan het natuurlijke doel van een huwelijk. Daarom kan een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht nooit gelijk zijn en is dit ook niet conform het plan van God.” Een regering die een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht gelijkstelt aan een huwelijk tussen man en vrouw handelt onnatuurlijk en voldoet niet aan zijn plicht om in het voordeel van het land te handelen, aldus het Bisdom, dat vervolgens aangeeft het geregistreerd partnerschap als een recht te erkennen, maar dit niet als een geldig huwelijk in de ogen van God te erkennen.

bisdom


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).