Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Verzekeraar Massy United Insurance Ltd. Curaçao Branch heeft het verlies van 2014 omgezet in een winst het afgelopen jaar.

massy
Dat blijkt uit de jaarcijfers van het gebroken boekjaar eindigend per 30 september 2015 zoals onlangs gepubliceerd. Massy United Insurance (MUI) heeft over 2015 een positief resultaat gerealiseerd van 615.000 gulden (was een jaar eerder nog een verlies van 95.000).
MUI Branche Curaçao is een nevenvestiging met een hoofdvestiging in het buitenland en maakt als zodanig deel uit van MUI Ltd. Barbados. Van de lokale MUI is Ernie Croes de direceur. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) staat verder Unirisk nv ingeschreven; van Unirisk is Croes beheerder.
MUI Curaçao heeft ook enkele klanten op Bonaire en op Sint Maarten, maar er is geen aparte vestiging op de BES-eilanden en in Philipsburg; wel heeft MUI een vergunning om op alle eilanden verzekeringen aan te bieden. Aruba krijgt ondersteuning vanuit Curaçao, maar de nv heeft een eigen directeur. Aldus Croes tegenover het Antilliaans Dagblad.
De netto verdiende premieomzet in 2015 kwam uit op 10,3 miljoen gulden (was iets meer dan 9 miljoen). Aan claims werd vorig jaar 5,4 miljoen uitgekeerd (was 5,5 miljoen). Er is daardoor zowel aan de opbrengstenkant als aan de kostenkant beter gescoord in het voorbije jaar.
Het resultaat uit beleggingen bedroeg 66.000 tegenover eerder 102.000. Voor belastingen was het resultaat 774.000 (bijna 0,8 miljoen) tegenover 92.000 over 2014. Onderaan de streep boekte MUI daarmee een nettowinst na belastingen van 615.000 gulden.
Dit rendement werd behaald over een totaal eigen vermogen (shareholders’ equity plus surplus) van 4,6 miljoen; een aanzienlijke stijging vergeleken met de 1,5 miljoen per 30 september 2014.
Ook het balanstotaal van Massy United Insurance is flink toegenomen. Was deze eerder nog 9,7 miljoen. Twaalf maanden later bedroegen de activa 11,3 miljoen gulden. Zo blijkt uit de gepubliceerde Consolidated Financial Highlights, zoals voorgeschreven door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
MUI Curaçao Branche kreeg van accountant Victor Bergisch van Baker Tilly De Paus Vesseur op Curaçao een goedkeurende verklaring. Dat was al medio mei dit jaar.
De Curaçaose MUI valt, zoals gezegd, onder Barbados. Gervase Warner (voorzitter) en Howard Hall (ceo) geven leiding aan deze Caribische verzekeringsmaatschappij. MUI Barbados schreef over 2015 een totale premieomzet van 234 miljoen Barbados dollars en een nettowinst van 10,1 miljoen (ongeveer 5 miljoen Amerikaanse dollars). Accountant PwC in Bridgetown controleerde de jaarcijfers.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.