Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vakbonden Apri en PWFC van de Isla-raffinaderij zijn recent op werkbezoek in Venezuela geweest.
Dat heeft voorzitter Michael Doran van Apri desgevraagd tegenover deze krant verklaard.

pwfc

Doran wilde niet ingaan op het resultaat van het werkbezoek. De afspraak is dat premier Ben Whiteman als eerste daarover wordt geïnformeerd, aldus de voorzitter. Vicevoorzitter Indjomar Ponte-Lira van de Apri is nog in Venezuela. Volgens hem heeft het werkbezoek ‘goed nieuws’ opgeleverd.
Afgelopen zaterdag meldde de Papiamentstalige ochtendkrant Èxtra dat een delegatie van de bonden naar Venezuela was afgereisd. Errol Cova, die namens de twee bonden zitting heeft in het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), zou als adviseur zijn meegegaan. Volgens de krant zijn er verschillende versies over de reden voor het bezoek.
De bonden zouden van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA meer duidelijkheid willen hebben over de nieuwe cao en de bijbehorende salarisverhogingen. Door de financiële situatie zou het bedrijf niet in staat zijn om een nieuwe cao af te sluiten. Volgens een andere versie zijn de bonden ontboden op grond van de acties die zij twee maanden geleden voerden. PdVSA zou uitleg van hen willen over verklaringen die voor en tijdens de acties zijn gedaan.
Deze verklaringen zijn bij de Curaçaose regering niet in goede aarde gevallen. Het land zou hiertegen bezwaar hebben gemaakt bij de Venezolaanse regering en PdVSA. In de verklaringen van de bonden zou de naam van directielid Jesús Luongo zijn genoemd. Voor Curaçao gold dat als een schending van de gemaakte afspraken over de toekomst van de raffinaderij, aldus de Èxtra.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).