Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van de acht hogere beroepsopleiding (hbo)-studenten die zich hebben aangemeld voor een zogenoemde ministersplaats heeft één student een rechtstreekse plaatsing gekregen omdat het gemiddelde cijfer een 8 was, en zijn zeven na een loting alle zeven ook geplaatst.

studeten

Ministersplaatsen zijn speciale plaatsen die bij Nederlandse studies met een numerus fixus, gereserveerd worden voor Curaçaose studenten.
Van de 21 studenten die zich aanmeldden voor een ministersplaats op een Nederlandse universiteit zijn acht studenten ingeloot. De Curaçaose studenten die geen ministersplaats kregen, kunnen alsnog meedoen met de Nederlandse loting die op 19 juli plaatsvindt.
Overigens is dit de laatste loting voor een ministersplaats vanuit Curaçao omdat vanaf het volgende studiejaar in Nederland een decentrale selectie plaatsvindt. Dat wil zeggen dat elke opleiding zelf een loting organiseert voor plaatsing op die specifieke opleiding. De student zal zich in de toekomst dan ook bij het betreffende leerinstituut moeten aanmelden en mee moeten doen met de Nederlandse loting.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).