Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao wordt ongeveer 20 procent van het geproduceerde afval gerecycled, meeste metaal en bouwafval. Recycling De rest van het afval wordt begraven op de vuilstortplaats. ,,Er ligt nog een groot potentieel in het recyclen van glas, plastic, papier en organisch materiaal”, zo is afgelopen week door Selikor-directeur Wesley Kook op de dag van de ambtenaren bij een presentatie voor de ambtenarenvakbond Abvo naar voren gebracht. Hij legt de lat hoog als hij stelt dat in 2030 - dus over 14 jaar - het recyclepercentage naar de 80 moet zijn gebracht. Het belangrijkste hedendaagse doel van recyclen is het sparen van het milieu. In de Tweede Wereldoorlog was het doel bijvoorbeeld om zoveel mogelijk te besparen. Recyclen stond toen meer gelijk aan hergebruik. Later was het om zo veel mogelijk ‘waste’ te voorkomen. In de huidige wereld moet recyclen gecombineerd worden met moderne technologie. ,,Recyclen is business geworden. Er moet goed op voorbereid en geïnvesteerd worden. Om succesvol te zijn moet moderne technologie toegepast worden”, zo heeft hij aangevoerd. En omdat recyclen steeds meer business is, wordt ook hier bezuinigd op personeel. Steeds meer taken van vuilophaal en -verwerking kunnen tegenwoordig machinaal gedaan worden en zelfs met gebruikmaking van computergestuurde apparatuur. Dat maakt dat er bijvoorbeeld alleen nog maar een chauffeur nodig is voor een vuilniswagen die computergestuurd de kliko leegt in de wagen. Dan vallen er twee werknemers, die nu nog op Curaçao achter op de wagen meerijden, af. ,,Het zijn soms moeilijke keuzes en we moeten creatief blijven om zo veel mogelijk werk te behouden”, aldus Kook tijdens zijn presentatie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).