Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens Darick Jonis, directeur van Aqualectra, zijn er drie onderaannemers die gefraudeerd hebben met de water- en elektriciteitsmeters. aqualectra Dit blijkt uit controles die Aqualectra op dit moment uitvoert bij de onderaannemers. De drie onderaannemers mogen voorlopig geen werk meer voor het nutsbedrijf uitvoeren. Een van die bedrijven is Curaçao Industrial Services (CIS), die Jonis een boete van 300.000 gulden wil opleggen. De bestuurder van CIS is CDM-Holding en de general manager is Jeffrey Kusmus. Getmar Caldera, directeur van CDM-Holding, verklaart tegenover deze krant dat de juristen van beide bedrijven, CIS en Aqualectra, op dit moment om tafel zitten om uit het dispuut te komen. Volgens Caldera kan niet een bedrijf gestraft worden als het gaat om enkele werknemers die water- en elektriciteitsmeters ‘gefixt’ hebben. Bovendien is het volgens Caldera nog niet helemaal vastgesteld dat dit bij woningen van de werknemers is gebeurd. Volgens Caldera gaat het om oude adressen waar de werknemers niet meer wonen. ,,Aqualectra moet nog beter onderzoek doen”, zo vindt Caldera.
Jonis bestempelt de diefstal als een grove schending van het vertrouwen. ,,Onderaannemers komen bij klanten thuis en presenteren zich als medewerkers van Aqualectra. Wij vertrouwen deze bedrijven en hun personeel en verlenen toegang tot onze organisatie. Het is erg te moeten constateren dat dit vertrouwen geschonden wordt”, aldus de directeur.
Tegen twee bedrijven zijn al maatregelen getroffen. Bij een van deze bedrijven, Elux Technologies, is het ook de eigenaar die met water- en elektriciteitsmeters gesjoemeld heeft. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) is de directeur Alwin Chin-A-Lien. ,,Behalve dat een directeur een voorbeeldfunctie heeft, heeft hij met zijn daden ook zijn werknemers benadeeld”, aldus Jonis.
Hij heeft aangekondigd steviger te zullen controleren. Ook is het eigen personeel gevraagd zich beschikbaar te stellen voor extra werkzaamheden. Dat is nodig nu er begonnen gaat worden met de zogenoemde slimme meters: een project van drie tot vier jaar waarbij alle meters vervangen worden. De slimme meter geeft de verbruiksinformatie digitaal door aan een centrale, waardoor er geen medewerkers meer langs de huizen hoeven om het verbruik op te meten. Ook kunnen aansluitingen vanaf een centrale afgesloten worden. Met de slimme meter kan verder nagegaan worden waar meer water of elektriciteit gedistribueerd wordt dan de verbruiksmeters aangeven. Op deze manier kan diefstal makkelijker opgespoord worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).