Willemstad - Curaçao is nog altijd op de goede weg op het gebied van overheidsfinanciën. Dat is de conclusie van het College financieel toezicht (Cft) na het driedaagse bezoek deze week, dat gisteren werd afgesloten.

uitdagingeco

Wel bleven de overheidsinvesteringen in 2015 achter op de begroting. En de economie blijft een uitdaging, voegde voorzitter Age Bakker eraan toe.

Het Cft somt een aantal positieve ontwikkelingen op over de economie. De economische ontwikkeling trekt in 2016 aan met naar verwachting een groei van 0,5 procent. Uit de Conjunctuurenquête 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in de tweede helft van 2015 het hoogste aantal bedrijven sinds vier jaar in Curaçao heeft geïnvesteerd. Verder heeft Curaçao het National Development Plan eind maart gepresenteerd, waarin nadruk wordt gelegd op duurzame economische groei.
Toch blijft de economie van Curaçao voor belangrijke uitdagingen staan.
Het Cft herkent zich in de voorlopige conclusies van de consultatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat adviseert tot verdere diversificatie en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Tevens onderschrijft het IMF het advies om te komen tot een langetermijndoelstelling voor de staatsschuld van 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp), met ruimte voor afwijking van de norm op korte termijn.
Zoals gezegd is het Cft positief over de ‘geconsolideerde’ voortgang op het gebied van de overheidsfinanciën. In 2015 is voor het derde jaar op rij een overschot op de gewone dienst gerealiseerd. Er is een licht positief saldo na een storting in het schommelfonds voor sociale voorzieningen. Enkele belangrijke financiële wetgevingstrajecten zijn de afgelopen maanden opgestart en het is zaak om deze spoedig af te ronden, evenals de vaststelling van de jaarrekeningen 2012 en 2013. De jaarrekening 2011 is inmiddels vastgesteld en die over 2012 en 2013 zijn behandeld in de Staten.
Zoals gebruikelijk tijdens een bezoek van het Cft spraken de toezichthouders met gouverneur Lucille George-Wout, de Raad van Ministers, minister van Financiën José Jardim, de financiële commissie van de Staten en de Algemene Rekenkamer. Het College bracht dit keer een werkbezoek aan het Multidisciplinair Projectteam toekomst van de raffinaderij (MDPT) en aan Cpost. Ook sprak het Cft met het St. Elisabeth Hospitaal. Tijdens eerdere bezoeken sprak het College zijn zorgen uit over de financiële situatie bij het ziekenhuis.
Cpost heeft de afgelopen jaren structureel operationele verliezen geleden. Vorig jaar was dat 5,2 miljoen. Het negatieve eigen vermogen neemt hierdoor in snel tempo toe, merkt het Cft op. Tijdens het bezoek heeft het College de voortgang van een aantal maatregelen besproken die inmiddels bij Cpost in gang zijn gezet. Genoemd worden het project rond community boxes, verlaging van het concessiebedrag van Cpost en het meer focussen op pakketpost.
Over de achterblijvende investeringen van de overheid meldde het Cft nog dat de minister van Financiën zich zal inspannen om de kapitaaldienst in de toekomst realistischer te begroten. Deze week is de tweede begrotingswijziging 2015 in de Staten behandeld, waardoor de jaarrekening 2015 voor september kan worden opgesteld. Voor het volledig afwikkelen van de financiële dossiers is het van belang dat de Staten ook andere financiële wetgeving spoedig behandelt, aldus het Cft, ook met het oog op de naderende verkiezingen. Omdat het parlementaire jaar het einde nadert, volgende maand begint het reces, is er niet veel tijd meer. Bakker: ,,Het is voor alle partijen van belang dat de financiën van Curaçao op orde zijn. Ter afronding van deze regeerperiode is het van belang om tijdig de ontwerpbegroting 2017 bij de Staten in te dienen. Daarnaast adviseren wij om de lopende behandelingen van belangrijke financiële en fiscale wetten nog voor de verkiezingen af te ronden, evenals de jaarrekeningen 2012 en 2013.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).