Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens de behandeling van het kort geding - dat gisterochtend door Curaçao Port Services (CPS) is aangespannen om haar werknemers te dwingen de werkzaamheden te hervatten - hebben de partijen zich bereid verklaard weer om de tafel te zitten en de onderhandelingen te hervatten. Dat heeft Kenneth Valorian, de manager van Human Resources bij CPS, tegenover deze krant verklaard.
ConcessieVolgens Valorian heeft de rechter gebruikgemaakt van deze bereidwilligheid om het vonnis aan te houden en heeft hij vervolgens de instructie gegeven om de staking per direct te beëindigen. ,,Inmiddels hebben de werknemers de werkzaamheden hervat en is de situatie in de haven weer genormaliseerd”, aldus Valorian.
Van de rechter hebben de partijen een week de tijd gekregen om tot een akkoord te komen over het totaalpakket. ,,Het gaat dus niet om een enkel punt. We hebben een week om over alles een akkoord te bereiken”, zo legt Valorian uit. ,,Als we er binnen een week nog niet uit zijn, komt de rechter alsnog met een vonnis.”
De staking begon afgelopen vrijdag uit onvrede dat er nog geen cao is voor de werknemers. CPS weerlegde eerder de argumenten die door de stakers worden gebruikt. ,,De cao is op 1 mei 2015 verlopen en niet drie jaar geleden zoals er nu wordt geïnsinueerd”, zo stelde het havenbedrijf. De partijen zijn volgens CPS dus tien maanden met elkaar aan het onderhandelen en niet drie jaar, zoals nu wordt beweerd. Sinds de staking van het havenpersoneel zijn schepen niet gelost. CPS wees eerder op de financiële gevolgen. ,,Er zijn al schepen vertrokken. Daarbij komt dat ook de Curaçaose samenleving schade zal lijden, omdat het eiland in grote mate voor zijn levensmiddelen en goederen afhankelijk is van het werk dat in de haven wordt verricht”, aldus de directie van CPS eerder.
Inmiddels hebben de partijen contact opgenomen met de landsbemiddelaar - die eerder ook betrokken was bij de onderhandelingen tussen de werknemers en CPS - en heeft de landsbemiddelaar de agenda aangepast, zodat vanaf vandaag elke dag vergaderd kan worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).