Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Financieele Dagblad (FD) heeft intussen wel gecorrigeerd dat in het hoofdredactioneel commentaar per abuis onjuist is gemeld dat De Nederlandsche Bank (DNB) toezichthouder is van Aruba, maar FD voelt zich niet genoodzaakt de beschuldigende passage in hetzelfde commentaar waarin het falend toezicht op de Nederlandse verzekeraar HDI-Gerling in de schoenen van de Centrale Bank CBCS op Curaçao wordt geschoven aan te passen. Fd
Dit laat Han Dirk Hekking, chef middentafel van het FD in Amsterdam, weten aan het Antilliaans Dagblad. Deze krant had FD-hoofdredacteur Jan Bonjer per mail vragen gesteld naar aanleiding van de persconferentie van CBCS-president Emsley Tromp, waarin laatstgenoemde wees op een aantal misslagen in het commentaar; met name met betrekking tot de miljoenenaffaire HDI-Gerling.
De krant in Amsterdam, die bekendstaat om financiële berichtgeving, weigert echter de stelling te corrigeren dat ‘onder het Antilliaanse toezichtbewind van Tromp HDI-Gerling volgens justitie door haar eigen directie beroofd is van haar Antilliaans verzekeringsdochters’. En wijst daarbij op de rol van Treston Insurance Company, ‘dat sinds 2003 een hoofdzetel op Curaçao heeft’.
Nee, reageert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in Willemstad. Het Financieele Dagblad heeft het niet begrepen. Het betrof allereerst een Nederlandse instelling (HDI-Gerling) met het op Aruba gevestigde bedrijf Treston Insurance Company Aruba. Volgens de CBCS vindt de bewuste gewraakte transactie in kwestie plaats in 2008. Pas een jaar daarna, in 2009, nemen betrokken vader en zoon de op Curaçao gevestigde verzekeraar PGI over, waarvan de naam in 2010 wordt gewijzigd in Treston Insurance Company Curaçao.
De CBCS: ,,Dus, in het jaar van de transactie bestond er geen vennootschap met de naam Treston Insurance Company Curaçao, noch was het bedrijf uit wiens naamswijziging Treston Insurance Company Curaçao ontstond op het moment van de transactie gelieerd aan de aandeelhouders van Treston Aruba.”
FD houdt echter stug vol. Wel een ‘erratum’ in de editie van 14 juni, namelijk dat in het commentaar van maandag 13 juni 2016 ‘abusievelijk staat’ dat DNB toezicht houdt op financiële instellingen op de eilanden Bonaire, Aruba en Sint Eustatius. ,,Net zoals dat in de voorgaande berichtgeving rond Ennia wel correct is beschreven, moet dat zijn Bonaire, Saba en Sint Eustatius.”
Aldus het FD in antwoord op vragen van het AD op Curaçao, maar dus géén behoefte aan rechtzetting wat betreft de verwijten aan het adres van Tromp inzake HDI-Gerling. Tromp beklaagde zich erover dat er fouten in het commentaar staan, zoals met betrekking tot het toezicht op HDI-Gerling; dat is volgens hem primair een Nederlandse verzekeraar en dus een Nederlandse aangelegenheid is en in tweede instantie een van Aruba, aangezien er op Aruba een dochter zit (en niet op Curaçao of Sint Maarten).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.