Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De schoolbesturen zijn dit jaar tevreden met de resultaten van de schoolexamens. Dat blijkt uit navraag door deze krant. Scholen
Diana Lorier-Kooi, directeur Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), liet weten op basis van de cijfers van het eerste tijdvak heel tevreden te zijn. ,,De leerlingen hebben het zeer goed gedaan, niet alleen op havo en vwo, ook op het vsbo. De leerlingen waren duidelijk goed voorbereid. Wat betreft de resultaten bij de havo-leerlingen zien we eigenlijk geen effect wat betreft de aanscherping van de exameneisen. Ook het theorievak techniek, waarvan een ouder beweerde dat de voorbereiding bij het Marnix College niet goed was geweest, is prima gemaakt.”
Directeur van het RKCS Lisette Garmers heeft nog geen totaalplaatje, maar weet wel dat de resultaten op het Maria Immaculata Lyceum (MIL), waar de leerlingen donderdag de uitslag kregen, goed waren. Rector van het MIL, Edgar de Palm, schrijft in een e-mail aan deze krant dat hij trots is op de eindexamenkandidaten, het personeel en iedereen die een bijdrage aan de goede resultaten heeft geleverd. De Palm gaat ervanuit dat met de herexamens volgende week het slagingspercentage nog omhoog gaat.
Bij het Kolegio Alejandro Paula werd het slagen vrijdag groots gevierd op het schoolplein met veel champagne. Ook hier was men tevreden. De resultaten van havo waren beter dan vorig jaar en vwo is ‘altijd goed’, aldus de administratie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).