RdK: Controle van uitgaven
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Multidisciplinair Projectteam (MDPT), dat zich bezighoudt met de modernisering van de Isla-raffinaderij is geen ‘black box’ en de uitgaven ervan worden periodiek gecontroleerd.

 

Dat stelt directeur Jose van den Wall-Arnemann van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) in een schriftelijke reactie op eerdere berichtgeving in onder andere deze krant over de uitgaven van het MDPT. ,,De financiële verantwoording van het MDPT is transparant, de financiële huishouding is volledig op orde.”
RdK stelt de middelen voor het team beschikbaar. Die middelen worden door het overheidsbedrijf pas ter beschikking gesteld wanneer de begroting door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd. In de verklaring meldt RdK dat alle regeringspartijen zitting hebben in de raad. ,,Daarnaast is het zo dat de directie en de Raad van Toezicht van RdK toezichthouden op de periodieke verantwoordingen van het MDPT. De kosten en uitgaven van het MDPT zijn in de jaarrekeningen van RdK opgenomen. Een externe accountant controleert de jaarrekeningen. Deze worden ook nog door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) gecontroleerd. Hierna wordt de jaarrekening door de ministerraad definitief goedgekeurd.”
In de verklaring wordt ook stilgestaan bij het budget van het team. Dat bedroeg over 2014 en 2015 in totaal 10 miljoen gulden. De kosten tot en met 2015 bedragen 7,7 miljoen. ,,Er is geen sprake van absurde budgetten en bestedingen door het MDPT”, aldus de verklaring. Ter illustratie worden de kosten vermeld van de inzet van experts voor de verlenging van het lopende leasecontract met PdVSA. Deze kosten bedragen 7,6 miljoen gulden exclusief de kosten van de onderzoeks- en onderhandelingscommissies, stuurgroepen en de inzet van ambtenaren. ,,Als de complexiteit van de projecten in aanmerking wordt genomen, dan is er ook in dat opzicht geen sprake van absurde bestedingen en budgetten”, aldus RdK.
(Noot van de redactie: het is de krant voor deze editie niet gelukt om een toelichting op de genoemde bedragen te krijgen.)
De verklaring vermeldt ook de projecten waar het team zich mee bezighoudt. Daaronder vallen de modernisering van de raffinaderij te Emmastad, de positionering van Bullenbaai en de opzet van een terminal voor liquefied natural gas (LNG). Dit gas zal de uitstoot van schadelijke stoffen met 80 procent verminderen, de raffinaderij zal dan aan de internationale milieunormen kunnen voldoen.
De kosten voor de modernisering worden op 3,1 miljard dollar geschat. Voor de LNG-terminal is een bedrag van ongeveer 500 miljoen dollar nodig. Het team werft internationale partners voor de twee projecten. ,,Het werven is een delicaat en complex proces, dat zorgvuldigheid en discretie vereist. Er zijn 32 potentiële investeerders voor de raffinaderij en 30 voor de LNG-terminal”, zo stelt RdK tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).