Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation (Carmabi) heeft weer een voltallig, hooggekwalificeerd bestuur, dat ook nog eens ‘SBTNO-proof’ is als dit bestuur de statuten wijzigt naar de modelstatuten volgens de Landsverordening corporate governance.

carmabi

Dat stelt directeur Paul Stokkermans tegenover deze krant. Carmabi zat enige tijd zonder goed functionerend bestuur dat alleen bestond uit de door de overheid benoemde vicevoorzitter Kenneth Heidweiller en Edwin Flameling. Deze twee konden het niet eens worden over de benoeming van nieuwe leden waardoor de regering is overgegaan tot benoeming van drie leden. Dit is gebeurd in overleg met de directie van Carmabi. ,,Toen het bestuur weer bestond uit vijf leden is het bestuur overgaan tot de benoeming van nog twee leden waardoor het bestuur nu weer uit zeven leden bestaat”, zo legt Stokkermans uit. De regering legde de curriculum vitae (cv) van de drie nieuwe leden voor aan de Stichting Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), maar zo legt Stokkermans uit: ,,Carmabi is geen overheids-nv dus dit had helemaal niet gehoeven.” SBTNO oordeelde er desondanks toch over en stelde dat de benoeming door de regering onrechtmatig was en dat Carmabi volgens de statuten alleen nog naar de rechter had kunnen stappen om nieuwe leden te benoemen. Stokkermans legt uit dat de interpretatie van SBTNO niet klopt, omdat de regering binnen twee maanden overgegaan is tot het benoemen van drie nieuwe bestuursleden. ,,De gang naar de rechter is alleen nodig als de nog zittende bestuursleden en de regering nalaten binnen twee maanden in de vacatures te voorzien”, zo staat in de statuten. De verwarring zit ‘m echter in de artikelen 4 en 5 van de statuten. In artikel 4 staat namelijk dat de bestuursleden door het bestuur benoemd worden, met dien verstande dat één bestuurslid benoemd wordt door de regering van Curaçao. In artikel 5 staat vervolgens dat als het aantal bestuursleden is gedaald tot onder de vijf leden, daarin door de overblijvende bestuursleden en/of de regering van Curaçao binnen twee maanden zal moeten worden voorzien door de benoeming van een of (meer) opvolger(s). In dit geval heeft de regering drie nieuwe bestuursleden benoemd, maar volgens artikel 4 mag er maar één bestuurslid door de regering benoemd worden, zo is de uitleg van SBTNO.
Stokkermans wil nu zo snel mogelijk overgaan tot het aanpassen van de statuten naar het model volgens de corporate governance. Door voorgaande besturen is dit proces tegengehouden, maar, zo vindt de directeur: ,,Onze begroting bestaat voor een kwart uit overheidssubsidie. Daar komt bij dat we voor nog eens 45 procent inkomen genereren van de overheid voor het in beheer hebben van de verschillende natuurparken. Dit zijn dus nog eens indirecte inkomsten uit de overheid. Ik ben dan ook van mening dat wij volgens de wet voldoen aan de status van overheidsstichting. We hebben een goede samenwerking en ja, we verschillen ook weleens van mening, in dit geval met betrekking tot de ontwikkeling van Oostpunt, maar dat komt in veel huwelijken ook voor, je hoeft het niet altijd voor de volle 100 procent met elkaar eens te zijn. Daar komt bij dat we de Statuten ook zodanig kunnen ontwikkelen in de richting van de modelstatuten dat er wat meer autonomie wordt ingebouwd.” Stokkermans wil geen namen noemen van de bestuursleden, en stelt dat er een nieuwe voorzitter is en dat dit een van de twee personen is die door het bestuur benoemd is. Naar verluidt zou Flameling zich overigens scharen achter het SBTNO-advies en mogelijk een rechtszaak tegen de benoemingen in het bestuur aanspannen. Hij was niet bereikbaar voor commentaar en volgens Stokkermans heeft hij geen ontslagbrief ingediend en wordt hij nog van alle bestuurszaken op de hoogte gehouden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.