Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Met het instellen van een speciaal fonds, dat gevoed wordt met een extra belasting op benzine van 1 cent per liter en 2 cent per kilowattuur op stroom, kan over een periode van vijf jaar de jeugdwerkloosheid dalen met 1.000 jongeren. Dat staat in een uitvoerig plan dat door Eugene Cleopa (PAIS) is geschreven en verspreid.

cleopa
De opbrengst in het fonds beslaat volgens zijn berekening een bedrag van 19 miljoen gulden per jaar of 95 miljoen gulden over vijf jaar. Dit geld is ter dekking van een vergoeding van 1.420 gulden per maand aan werkgevers die werkloze jongeren in dienst nemen. Verder zou aan jongeren speciale training gegeven moeten worden ter verbetering van de sociale en technische vaardigheden. Dan zijn er nog bemiddelingskosten, samen goed voor een kostenpost van 2 miljoen gulden per jaar of 10 miljoen gulden over vijf jaar.
Cleopa gaat in zijn verslag uitvoerig in op de cijfers. Zo waren er in 2015 1.641 werkloze jongeren. De opbrengst in het fonds zijn berekend op basis van de gemiddelde consumentenbestedingen tussen 2013 en 2015.
Het Statenlid onderbouwt met cijfers dat het aandeel jeugdwerklozen (tussen de 15 en 24 jaar) op Curaçao in vergelijking met andere landen in het Caribisch gebied het hoogst is. En de jeugdwerkloosheid in het Caribisch gebied is over het algemeen al hoger dan elders in de wereld, aldus de Wereldbank (2007). Daar komt bij de jeugdwerklozen een extra kwetsbare groep is die het moeilijkst aan werk komt. Hij maakt de vergelijking over het jaar 2014, maar constateert wel dat de jeugdwerkloosheid op Curaçao in 2015 gedaald is van 33,2 procent naar 29,7 procent.
Cleopa: ,,Het percentage jeugdwerklozen berekend over het percentage totaal aantal werklozen, geeft aan hoe problematisch de werkloosheid is. Volgens de internationale arbeidsorganisatie ILO, mag de verhouding niet boven een verdubbeling (cijfer 2) uitkomen. Wereldwijd was het werkloosheidspercentage in 2014, 14 procent met het aandeel jongeren van 5,9 procent, een vermeerdering van 2,4 punten. In het Caribisch gebied is die verhouding 25 procent versus 11,7 procent, een vermeerdering van 2,2 punten. Op Curaçao is de verhouding 33,2 procent versus 12,6 procent, een vermeerdering van 2,6 punten.” Het Statenlid constateert dus dat dit een hoger cijfer is dan gemiddeld in het Caribisch gebied. Dit is zorgelijk en daarom lanceert hij het plan voor het inrichten van een fonds om specifiek de jeugdwerkloosheid aan te pakken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.