Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Steeds meer Venezolanen komen Curaçao niet binnen of worden van het eiland verwijderd. Zij hebben onvoldoende middelen van bestaan of verblijven illegaal op het eiland.

hato

Albert Schoop, divisiehoofd bij Immigratie kan geen concrete cijfers geven, maar schetst een duidelijke trend. De eerste vierenhalve maand van 2016 is het aantal Venezolanen dat al bij aankomst op de luchthaven Hato van Curaçao werd teruggestuurd, in vergelijking met dezelfde periode in 2015, met 320 procent toegenomen. Hoeveel precies mag hij niet zeggen, maar volgens Schoop gaat het om honderden mensen.
Het gaat in de meeste gevallen om mensen die onvoldoende middelen van bestaan hebben om zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien tijdens het verblijf op het eiland. ,,Zij hebben 50 of 100 dollar bij zich. Daar kan je niet van leven”, zegt Schoop. Alleen als de betreffende persoon kan aantonen over genoeg geld te beschikken of dat iemand garant staat, mag hij het eiland binnenkomen.
Wie niet aan de regels van de Wet toelating en uitzetting voldoet, wordt zo mogelijk met hetzelfde vliegtuig teruggestuurd en anders op de eerstvolgende vlucht naar het land van herkomst gezet. Als dat dezelfde dag niet lukt, volgt inbewaringstelling. Dat passagiers aan de eisen voldoen om het land van bestemming binnen te mogen, is deels een verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen. Anders dan in andere landen volgen op Curaçao geen sancties als blijkt dat een passagier niet had mogen uitreizen. Schoop: ,,In de Verenigde Staten bijvoorbeeld worden in bepaalde gevallen boetes opgelegd, op Curaçao niet. Ook zouden de kosten voor het verblijf in een cel en het werk van de ambtenaar dat daarmee gepaard gaat, moeten worden gedragen door de luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk is, maar dat is hier nog niet zo.”
Ook de groep illegalen uit Venezuela die van het eiland wordt ‘verwijderd’ groeit. Stonden Venezolanen in 2013 nog onderaan in de top vijf, na Colombianen, Haïtianen, Dominicanen en Jamaicanen, in 2014 klommen zij al op na de tweede plaats. In 2015 hadden van de illegalen die werden opgepakt de meesten de Venezolaanse nationaliteit. Alhoewel er duidelijk een toename is, wijst Schoop erop dat de cijfers voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd omdat andere factoren meespelen. Zo waren er de laatste maanden van 2015 speciaal op Venezolanen gerichte zoekacties, nadat er op politieagenten was geschoten. ,,Dan kom je automatisch meer illegalen op het spoor.” Ook is er maar een beperkte capaciteit om mensen op te sluiten. ,,Misschien kunnen we wel duizenden illegalen oppakken, maar er is geen ruimte om hen op te vangen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).