Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - In het kader van het programma ‘Veilig ondernemen’ vond gisteren weer een bijeenkomst plaats voor ondernemers op Curaçao. Het Openbaar Ministerie (OM) probeert via deze bijeenkomsten het bedrijfsleven te betrekken bij de strijd tegen de criminaliteit op Curaçao.

ontcashen

,,Deze kan niet alleen door politie en justitie gewonnen worden. Samenwerking met publieke en private partners, maar ook burgers, is noodzakelijk om een vuist te maken tegen de hoge criminaliteit op ons eiland.”
De bijeenkomst was volgens het OM zeer geslaagd, de opkomst was hoog en er zijn goede vervolgafspraken gemaakt. De organisatie was in handen van het OM Curaçao. Aan de bijeenkomst hebben deelgenomen het ministerie van Justitie, het Korps Politie Curaçao en diverse ondernemers. Ditmaal was het thema ‘ontcashen’ waarbij wordt gestreefd naar minder contant geld in omloop te hebben in het bedrijfsleven en klanten meer met ‘plastic’ te laten betalen. Dit met als doel het aantal atrako’s, die vaak op cash gericht zijn, af te laten nemen. Het motto hierbij is ‘geen gelegenheid maakt geen dief’.
De bijeenkomst vond plaats in de aula van de Openbare Bibliotheek aan het Waaigat. Sprekers waren ditmaal Willem Teuben (chief security officer bij de Maduro & Curiel’s Bank) en Aaron Merite van het ministerie van Justitie. Deelnemers uit het bedrijfsleven waren onder andere het casinowezen, supermarkten, fastfood, juweliers maar ook de taxibranche en het verzekerings- en bankwezen.
Teuben hield een pleidooi voor minder contant geld in winkels en bedrijven op Curaçao. MCB en het OM bleken gedeelde belangen te hebben als het gaat om ‘ontcashing’. Naast een grotere kans op atrako’s bij veel cash blijkt veel cash ook een kostenpost voor MCB. ,,Minder contant geld in een winkel, betekent ook minder kans op een overval en een grote buit, wat het op haar beurt weer minder aantrekkelijk maakt voor de crimineel. Dat moet ons streven zijn”, aldus hoofdofficier van justitie Heiko de Jong.
Merite liet in zijn presentatie de verschillende pogingen van het ministerie van Justitie om te komen tot publiek-private samenwerking de revue passeren, waaronder initiatieven om op Curaçao contant geld in de samenleving te verminderen. Ook het ministerie van Justitie vindt dit een goede zaak en ziet verschillende mogelijkheden om vanuit de overheid en het bedrijfsleven prikkels te genereren op ‘ontcashing’. Merite gaf aan dat er met deze blik al is gekeken naar het ‘ontcashen’ bij benzinestations omdat daar traditioneel veel contant geld in omloop is.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).