Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Naar aanleiding van het verband dat tussen leden van de Raad van Advies (RvA) en de Panama Papers is gelegd, stelt Statenlid Alex Rosaria (PAIS) verschillende vragen aan minister-president Ben Whiteman (PS) die ook fungeert als minister van Algemene Zaken. RosariaZo wil de parlementariër vooral weten: ,,Hoe hoog moet de integriteitslat liggen?”
Rosaria stelt dat de kwaliteit en het functioneren van onze regering, de democratie en democratische instanties voor een groot deel afhankelijk zijn van de kwaliteit van de integriteit van de personen die binnen de structuren van het land werkzaam zijn. ,,Integriteit is niet slechts een kwestie van de wet naleven, maar ook normen, waarden, moraal en fatsoen. Ook wanneer je deel uitmaakt van de regering, de Staten of van de hoogste democratische instanties in ons land, moet de integriteitslat hoog liggen.” Het Statenlid stelt zich grote zorgen te maken nadat hij heeft vernomen dat twee leden van de Raad van Advies genoemd worden in de Panama Papers.
In de brief aan Whiteman vraagt Rosaria onder andere of de minister duidelijkheid heeft gevraagd van de RvA en, zo ja, of duidelijkheid is verschaft.
Verder: ,,Kunt u mij informeren of deze twee RvA-leden wegens het verrichten van strafbare feiten in de Panama Papers worden genoemd? Bent u het met mij eens dat het functioneren van democratische instanties voor een groot deel afhankelijk is van de kwaliteit van de integriteit van de personen die daar werkzaam zijn? Bent u het met mij eens dat de integriteitslat bij de RvA zo hoog mogelijk moet worden gelegd?”
Rosaria vraagt tot slot of de Raad van Ministers (RvM) een besluit zal nemen over deze kwestie wanneer alle informatie beschikbaar is.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.