Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering heeft middels een reparatiewet fiscale voorstellen gedaan om de mogelijkheid om extra pensioen op te kunnen bouwen te verruimen.

extrapensioen

,,Voor wie nog geen pensioen heeft opgebouwd kan in de leemte worden voorzien en voor wie met een pensioengat wordt geconfronteerd, kunnen de gevolgen daarvan worden gemitigeerd”, zo wordt uitgelegd. In het wetsvoorstel wordt een effectieve fiscale tegemoetkoming aangeboden en worden alternatieven opengesteld.
De fiscale tegemoetkoming houdt in dat de aftrek van premies voor levensverzekering en lijfrente verhoogd wordt van 1.000 gulden naar 10.000 gulden. Uitgelegd wordt: ,,Uitgaande van het oorspronkelijke bedrag uit 1940 (800 gulden) en de sindsdien opgetreden geldontwaarding zou de aftrek met inachtneming hiervan op 10.000 kunnen worden vastgesteld. Daarmee zou Curaçao dan ook weer in lijn komen met Aruba, waar de maximale aftrek al enige jaren geleden tot dit bedrag werd verhoogd.”
En een alternatief voorstel is dat banksparen voor de oude dag geïntroduceerd wordt. Er is bij het bankspaarproduct fiscaal voordeel, maar in de MvT wordt hier niet dieper op ingegaan. ,,Een ander voordeel is dat de spaartegoeden bij faillissement zijn veiliggesteld en ingeval van financiële krapte kan het geld niet zomaar worden opgenomen, zodat er op de pensioendatum toch een oudedagsvoorziening beschikbaar is naast de AOV. Banksparen maakt het zowel voor werknemers als ondernemers en zelfstandigen zonder personeel mogelijk om op een simpele, transparante en economisch verantwoorde wijze extra pensioen op te bouwen voor de oude dag”, aldus de Memorie van Toelichting (MvT).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).