Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Raúl Henriquez, de secretaris van de ministerraad, begint een nieuwe bodemprocedure tegen de regering, nu het kabinet hem op grond van nieuwe redenen wederom de toegang tot het werk ontzegt.

forti

Dat heeft Arndt van Hoof, raadsman van Henriquez tegenover deze krant verklaard. Afgelopen vrijdag vonniste rechter Maroeska Scholte dat Henriquez, die sinds december 2015 de toegang werd ontzegd, in afwachting van de uitspraak in de bodemprocedure weer toegelaten moet worden op het werk. ,,Ik begreep dat er afgelopen zaterdag een vergadering was van de ministerraad. Mijn cliënt kreeg daarna afgelopen zondag een brief via de deurwaarder waarin hem op grond van nieuwe redenen de toegang wordt ontzegd. Die brief heeft ons verrast”, aldus Van Hoof.
De redenen voor de nieuwe ontzegging van de toegang, worden door de advocaat als ‘sprookjes’ aangemerkt. ,,Mijn cliënt is sinds 10-10-‘10 als secretaris van de ministerraad werkzaam en er zijn nooit klachten over zijn functioneren geweest. Hij zit nu bijna zes maanden thuis. Rechters hebben het momenteel erg druk, ik verwacht dat de zaak pas over een paar maanden behandeld zal worden.”
Met de gang van zaken wordt de indruk gewekt als zou er sprake zijn van een vertrouwensbreuk tussen de secretaris en de ministerraad, zo merkt de advocaat op.
,,Zelfs al zou er sprake zijn van een vertrouwensbreuk, dan nog moet dat objectief aan de hand van feiten worden gestaafd. Cliënt is in het verleden nooit gewaarschuwd. Dit weekeinde heeft men iets verzonnen om Henriquez de toegang tot het werk te weigeren.” De advocaat verklaarde de gang van zaken te betreuren. Indien mogelijk sluit Van Hoof een oplossing via een bemiddelaar niet uit, maar de bal ligt wat dat betreft niet bij zijn cliënt maar bij de regering, aldus de advocaat.
Henriquez werd op 28 december 2015 voor drie maanden de toegang ontzegd, op 22 maart van dit jaar werd de maatregel met drie maanden verlengd. De maatregel werd genomen omdat de regering het er niet mee eens was dat de secretaris contact met de Vertegenwoordiger van Nederland had over een conceptbrief. Die brief was in reactie op de hulp die minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Curaçao bood in verband met de problemen van de uitstoot van de Isla-raffinaderij.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).