Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nieuwe politieke partij Movementu Progresivo (MP) van het onafhankelijk Statenlid Marilyn Moses, is een partij die zich in het midden van het politieke spectrum bevindt, aldus de voorzitter Darwin de Lanoi bij de officiële presentatie van de partij.

move
Bij die presentatie somde De Lanoi de drie urgente thema’s voor het land in het jaar 2019 op. Allereerst de buitenlandse schuld die bijna 45 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt, de offshore-regeling en de Isla-raffinaderij waarvan het leasecontract in 2019 afloopt. Moses, de secretaris van het bestuur en het gezicht van de MP, lichtte het standpunt van de partij bij de urgente problemen toe.
Zij noemde Aruba als voorbeeld van een land met een goede economische groei door het zogeheten public private partnership. Aruba zoekt voor projecten op het gebied van infrastructuur investeerders en financiers voor de bouw van volkswoningen bijvoorbeeld. De overheid stelt daarbij het terrein beschikbaar.
Doordat de overheid zelf geen investeringen pleegt, is er ruimte om in de mensen zelf te investeren, aldus Moses. De MP voert met potentiële kandidaten gesprekken over grote conferenties die op Curaçao gehouden kunnen worden. De offshore leverde Curaçao op jaarbasis 800 miljoen op, die grote pijler van de economie mag niet verloren gaan.
De Isla-raffinaderij wordt in de visie van de MP niet gesloten, maar getransformeerd. Moses verklaarde dat uit onderzoek was gebleken dat het praktisch onmogelijk is om de vervuiling van het terrein aan te pakken. Op het terrein van de raffinaderij zou een installatie van zonnepanelen kunnen verrijzen voor duurzame en betaalbare energie. Zij verklaarde dat Venezuela zelf ook problemen heeft met de ruwe olie en alternatieven zoekt. Moses zei ook dat men tot nu toe geen investeerders heeft gezien voor het gebruik van gas bij de raffinaderij.
Het vertrouwen in de politiek kan hersteld worden als de regering aan het volk laat zien dat de wetten voor iedereen gelden, en dat er niet alleen in verkiezingstijd naar het volk wordt geluisterd. De partij staat voor een duurzame ontwikkeling waarin de mens een centrale rol speelt, de visie is gericht op people, planet en profit. Als de mens gesymboliseerd wordt door een boom dan vormen de jongeren de vruchten, de gepensioneerden de wortels en de volwassenen in de leeftijd van 25-45 jaar de stam. De partij houdt rekening met de beperkte middelen die er zijn, de economische groei moet niet ten koste van de mens en de planeet gaan. Movementu Progresivo is voorstander van een transparante eerlijke manier van regeren waarbij de bureaucratie wordt gereduceerd. De problemen die op microniveau aangepakt moeten worden zijn de jeugdwerkloosheid, de werkloosheid onder vrouwen, de situatie van de gepensioneerden. De partij legt de nadruk op preventie van de criminaliteit. Met doorlopend onderwijs en educatie, werkgelegenheid en het empoweren van gezinnen en wijken moet de criminaliteit preventief aangepakt worden.
Misdaad wordt volgens Moses niet bestreden door criminelen op te sluiten en hen na het uitzitten van hun straf vrij te laten. Dat systeem creëert alleen maar monsters. Gevangen moeten tijdens hun verblijf in de bak taken krijgen om bijvoorbeeld voor dieren te zorgen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.