Van onze correspondent
Den Haag - Alles wijst erop dat het overleg tussen de regeringen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten over een geschillenregeling muurvast zit. ADletters logo
Dat kan worden opgemaakt uit het feit dat minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij wijze van ultieme poging de zaak vlot te trekken, het initiatief heeft genomen om eenzijdig een conceptvoorstel van rijkswet op te stellen.
De tekst hiervan heeft hij ‘ter consultatie’ - dus niet ter instemming - voorgelegd aan de bestuurders in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg. De bewindsman hoopt dat die alsnog hun zegen geven over het Nederlandse voorstel.
Plasterk informeerde de Tweede Kamer gisteren met een kort briefje dat het door hem opgestelde concept bedoeld is als een poging de landen toch nog op een lijn te krijgen:
,,Ik tracht een door de regeringen gedragen voorstel tot stand te brengen. De consultatie is daarvan een onderdeel. Op dit moment ben ik in afwachting van de reacties van de regeringen van de Caribische landen op mijn voorstel om hierover in overleg te treden.”
Over de inhoud van het concept wil de minister naar buiten toe niets loslaten. Het is daarom onduidelijk in hoeverre de tekst afwijkt van het voorstel dat hij in oktober naar de andere regeringen stuurde, die per omgaande post lieten weten er geen heil in te zien.
De landen konden zich niet vinden in het standpunt van Nederland om de Raad van State aan te wijzen als geschillenbeslechter en niet de Hoge Raad en dat het zich bovendien het recht voorbehoudt om uitspraken naast zich neer te leggen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).