Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft tijdens haar reis naar Nederland een bezoek gebracht aan Intertraffic Amsterdam. VVRPDit is de grootste Verkeer-, Parkeer- en Infrastructurele beurs ter wereld. Tijdens het bezoek is het de minister gelukt contact te leggen met de hoofdadviseur van het ministerie van Rijkswaterstaat en is afgesproken dat hij naar Curaçao komt om het land bij te staan op het gebied van verkeer.
Er is al concreet afgesproken dat de hoofdadviseur na juli naar Curaçao komt, zodat hij met de vaste verkeerscommissie kan vergaderen en de mogelijke maatregelen die moeten worden genomen om het verkeer op Curaçao veiliger te maken, te bespreken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.