Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft in een brief aan alle eindexamenkandidaten gegarandeerd dat het lokaal behaalde diploma in Nederland geldig is.

geslaagd

Het ministerie doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de examennormen ook voor de lokale scholieren gelden. Dat staat in een brief van de bewindsvrouw aan alle eindexamenkandidaten die als persbericht naar de media is verzonden.
Uit navraag bij de Raad van Advies blijkt dat de stukken voor de aanscherping van de examennormen voor kandidaten die het landsexamen moeten afleggen, zijn overhandigd. De stukken voor de aanscherping van de normen voor havo- en vwo-scholieren zijn nog niet naar de Raad verzonden. Dat bevestigde secretaris Cadlyn Raphaela van de Raad van Advies desgevraagd tegenover deze krant. Het landsexamen is bedoeld voor kandidaten die buiten het reguliere schoolverband om eindexamen doen. De formalisering van de aanscherping moet via een Landsbesluit houdende algemene maatregelen, (Lham) worden geregeld, voor het landsexamen en voor examenkandidaten havo en vwo in het reguliere onderwijs.
Voormalig onderwijsminister Omayra Leeflang heeft ernstige twijfels of het minister Dick zal lukken om de aanscherping voor de havo- en vwo-scholieren nog voor mei, wanneer de eindexamens beginnen, te regelen, zo liet het onafhankelijke Statenlid aan deze krant weten. ,,Minister Dick moet nu alles op alles zetten, ‘outside the box’ denken om ervoor te zorgen dat de aanscherping voor mei wettelijk is geregeld. De minister moet via de minister-president aan de gouverneur een verzoek doen om de zaak van de aanscherping met spoed door de Raad van Advies te laten behandelen. Dick heeft kostbare tijd verloren, ik weet ook niet waarom de stukken voor de aanscherping voor havo- en vwo-scholieren nog niet bij de Raad van Advies zijn”, aldus Leeflang.
De scholieren van het Maria Immaculata Lyceum hadden tot gistermiddag de brief van de bewindsvrouw niet ontvangen, zo verklaarde rector Edgar de Palm desgevraagd aan deze krant. De Palm zei via de media kennis te hebben genomen van de brief.
Nadat de rector via deze krant een kopie van de brief ontving, merkte De Palm op dat de brief ,,eerder een toezegging is dat er gewerkt wordt aan de aanscherping, zodat de lokaal behaalde diploma’s voor het havo en vwo ook in Nederland geldig zijn. Maar het is nog geen feit”, aldus de rector.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).