Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Jeugdige veelplegers van ‘high-impact-crimes’ zullen bij stichting
Savonet de kans krijgen om deel te nemen aan een leerwerktraject om weer
aansluiting te vinden bij de samenleving.

leerwerktraject

Daartoe is gisteren een
intentieverklaring getekend, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.
Stichting Restauratie & Behoud Slavendorp Savonet is bereid mee te werken aan het
vormingstraject voor de Top C-doelgroep. Op een door de stichting aangewezen
locatie gaan de jongeren aan het werk en krijgen zo les in alle vaardigheden die
nodig zijn om te re-integreren. Bij bestaande vormingstrajecten valt deze
doelgroep structureel buiten de boot doordat deze jongeren vaak last hebben van
agressiviteit en verslaving, aldus het OM.
De jongere moet nu gaan leren hoe hij zich staande kan houden in de samenleving om
zich te kunnen ontwikkelen tot een volwaardige burger die zelfstandig of met
begeleiding kan functioneren in de maatschappij. ,,Hij krijgt bij Savonet een
dagbesteding, structuur en voorbeeldfiguren en hij wordt als het ware losgeweekt
van de wereld waarin hij verkeert en die hem er steeds van weerhoudt het juiste
pad te kiezen”, aldus het OM.
Het project Top C ‘Tur wowo riba bo’ is op 1 december 2014 van start gegaan met
hulp en bijstand van de gemeente Amsterdam. Deze stad kent al een aantal jaren een
soortgelijke, succesvolle aanpak, de Top 600-aanpak. ,,Alleen focus op repressie
is niet effectief, dus wordt daarnaast hulp en (na)zorg geboden. Bij deze groep
spelen vaak meerdere (sociale, emotionele en psychische) problemen tegelijk,
veelvuldig in combinatie met een verslaving. Ook speelt soms het hebben van
verstandelijke beperkingen een rol. Armoede en stoppen met school krijgen ook
aandacht bij deze groep.”
Door straffen te combineren met een zorg/werktraject kan de doelgroep ervaren dat
en er een uitweg mogelijk is. Het derde doel van de aanpak is het voorkomen van
een nieuwe generatie jonge criminelen, zo hoopt het OM. ,,Broertjes en zusjes van
deze criminelen mogen het voorbeeld van hun oudere broer niet volgen. Het gezin
maakt deel uit van het plan van aanpak voor het subject.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.