Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in het Paasweekeinde samen met het Korps Politie Curaçao een verkeerscontrole gehouden op Bándabou.

ADletters logo Hierbij zijn maar liefst 302 voertuigen gecontroleerd en in totaal 20 bekeuringen uitgedeeld, waarvan het merendeel voor het niet in orde hebben van de autopapieren. Negen voertuigen zijn in beslag genomen en afgevoerd en twee mannen uit Guyana die illegaal op het eiland verbleven, zijn gearresteerd.
Op Goede Vrijdag zijn 33 automobilisten tegengehouden die nog een openstaande boete hadden. Van dit aantal hebben 15 personen de bekeuring ter plaatse volledig of gedeeltelijk betaald. De overige 18 zijn op een ‘blacklist’ geplaatst en hebben deze week nog de tijd om de boete te betalen of om een betalingsregeling te treffen. Als deze personen wederom worden aangehouden zonder dat de boete is betaald, zal het voertuig in beslag worden genomen. Op deze dag hebben functionarissen van het Openbaar Ministerie in totaal 1.645 gulden geïncasseerd. De hoogste openstaande boete bedroeg 2.700 gulden. De betreffende automobilist heeft meteen een betalingsregeling getroffen om te voorkomen dat zijn auto zou worden geconfisqueerd.
Op zondag, Eerste Paasdag, heeft het OM wederom deelgenomen aan een verkeerscontrole van het KPC. Hierbij zijn 28 chauffeurs tegengehouden met een openstaande boete. Hiervan hebben zestien automobilisten de bekeuring meteen gedeeltelijk afgelost en acht anderen hebben de boete meteen volledig betaald. Op deze dag is in totaal 2.800 gulden aan boetes geïncasseerd. Het hoogste bedrag dat op Eerste Paasdag aan een bekeuring openstond, was 3.100 gulden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.