Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De brief van de parlementsleden van de coalitiepartijen aan MFK-leider Gerrit Schotte getuigt van een verkeerde morele en juridische opvatting. Dat schrijft Schotte in een reactie aan Statenvoorzitter Mike Franco.
In de brief wordt de MFK-leider opgeroepen om na zijn veroordeling wegens corruptie terug te treden als Statenlid. Een loze oproep, aldus Schotte, die daarom er niet inhoudelijk op wil reageren. Met uitzondering van de verwijzing naar de eed of belofte die is afgelegd bij de beëdiging als volksvertegenwoordiger.
,,De bovengenoemde brieven (van Franco en de Statenleden van de coalitie, red.) zondigen nu juist daartegen en het verbaast mij dat, kennelijk verblind door uw vooringenomenheid jegens mijn persoon, het u is ontgaan dat met uw brief u een gedrag vertoont dat getuigt van gebrek aan respect uwerzijds voor één van de meest fundamentele rechtstatelijke beginselen”, schrijft Schotte verwijzend naar het principe dat iemand onschuldig is tot hij ‘onherroepelijk schuldig is bevonden’.
De MFK-leider denkt dat de briefschrijvers politieke munt willen slaan uit de situatie en zegt daar zelfs begrip voor te hebben, maar ‘het strookt dus niet met de eed of belofte’. Schotte besluit met: ,,Ik laat het aan u over of u de brief wilt intrekken of dat u er de voorkeur aan geeft de analen van de Staten permanent te ontsieren met deze rechtstatelijke dwaling.”
Gisterochtend reageerde PAR-Statenlid Armin Konket met een verklaring waarin hij de hoop uitspreekt dat Schotte in hoger beroep ten minste zal ontkrachten dat hij Curaçao heeft willen verkopen voor 1,3 miljoen gulden aan de Italiaanse casinobaas Francisco Corallo in ruil voor politieke gunsten. Konket voegt eraan toe dat Schotte tot nu toe ook niet heeft kunnen ontkennen dat hij de eed heeft geschonden, die hij heeft afgelegd in de tijd dat hij Eilandsraadslid werd. Daarin heeft hij beloofd niemand iets te geven of geschenken aan te nemen in zijn functie. ,,Het Openbaar Ministerie heeft juist bewezen dat Schotte de eed heeft geschonden”, aldus Konket.

schotte


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).