Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Een groep van dertig ‘bezorgde burgers’ heeft bij procureur-generaal Guus Schram aangifte gedaan van strafbare feiten die verband houden met de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC).
De aangevers spreken van een ‘vorm van landverraad’ waar onder andere de afgelopen vrijdag voor ambtelijke corruptie veroordeelde ex-premier Gerrit Schotte (MFK-leider) zich schuldig aan zou hebben gemaakt. Schotte was ook de bewindspersoon die begin mei 2012 verantwoordelijk was voor wat hij noemde de ‘shutdown’ van de VDC.
De aangifte die bestaat uit 14 pagina’s gaat gepaard met 23 bijlagen plus een cd met daarop alle documenten. Het Antilliaans Dagblad heeft de aangifte. Er lijkt grondig onderzoek en werk te zijn verricht voordat de aangifte, naar nu pas blijkt, eind februari is gedaan.
,,Mede door de strafbare feiten staat onze Veiligheidsdienst thans internationaal als onbetrouwbaar bekend, terwijl de veiligheidsdiensten van bevriende staten, zoals wij begrijpen, ook niet of slechts zeer minimaal met onze Veiligheidsdienst samen wil werken. Dit bekent dat onze Veiligheidsdienst niet naar behoren kan functioneren,” schrijven de indieners die nauwgezet chronologisch te werk zijn gegaan.
Het begint op 27 oktober 2010 - zeventien dagen na het aantreden van het kabinet-Schotte (MFK/PS/MAN) - als toenmalige premier Schotte en toenmalige minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS), in plaats van waarnemend VDC-hoofd Rudy Sint Jago, ex-gezaghebber Liza Dindial volgens de aangifte ‘onrechtmatig (namelijk zonder Landsbesluit en zonder screening) als interim-hoofd VDC aanstelt om de toenmalige ministersscreening af te ronden’.
Een dag later werd het VDC-hoofd Edsel Gumbs door Schotte en Wilsoe ‘op onheuse gronden op non-actief gesteld’. Voor deze stelling wordt verwezen naar een reeks vonnissen, zoals de aangifte ook op andere punten ‘zo veel mogelijk met schriftelijke stukken is onderbouwd’.
Een rode draad door alle beschreven gebeurtenissen in de aangifte is de verwoede pogingen van Schotte om via de verschillende (interim-)hoofden en crisismanager ‘de netwerkbeheerder opdracht te geven alle binnen de VDC aanwezige inlichtingendata online beschikbaar te maken met een inlogcode voor Schotte’.
De netwerkbeheerder zou hen hebben uitgelegd dat deze opdracht alleen van het hoofd-VDC kan komen na overleg met de Commissie van Toezicht VDC, maar bovendien tegen alle regels en wetten ingaat. Dindial legde zich hierbij neer. Haar aanstelling werd eind november 2010 door de rechter als onrechtmatig beoordeeld. In de tussentijd weigeren Schotte en Wilsoe vonnis na vonnis Gumbs weer toe te laten.
Ook Frank Calmero, eveneens zonder screening aangesteld door beide ministers, gaf begin 2011 de netwerkbeheerder opdracht de data online en met inlogmogelijkheid beschikbaar te maken voor Schotte. De netwerkbeheerder weigerde opnieuw. De opdracht volgde later dat jaar nogmaals. De advocaat van de netwerkbeheerder zei later, in mei 2012, dat er ernstige bezorgdheid bestond ‘dat de premier zelf belastende informatie zou weghalen bij de dienst’.
Maar uit de acties die vanaf medio 2011 plaatsvonden lijkt volgens de aangifte ‘sprake van een doelgericht en vooropgezet plan om alsnog de beschikking te krijgen over alle informatie, alsook de tools in handen te krijgen die VDC-informatie te kunnen bewerken c.q. te verwijderen’.
Het doel van de handelingen lijkt volgens de aangifte ‘ingegeven te zijn om: de negatieve screening van diverse ministers te saboteren; het hoofd van de Veiligheidsdienst te vervangen door een politieke vazal; de Veiligheidsdienst te transformeren tot een politieke dienstverlener; derden de beschikking te laten verkrijgen over alle aanwezige informatie; derden de beschikking te laten krijgen over de namen en gegevens van informanten; derden de verwijderings- en bewerkingsrechten te laten verkrijgen over de aanwezige data en inlichtingen; derden ook de beschikking te laten verkrijgen over de aanwezige informatie van andere inlichtingen- en zusterdiensten.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.