Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Minister José Jardim van Financiën wil langs diplomatieke kanalen aan Washington duidelijk maken dat Curaçao van oordeel is wel degelijk te voldoen aan allerlei wet- en regelgeving wat betreft het bestrijden van witwassen; en dus niet thuishoort in het rijtje van 68 grootste ‘witwaslanden’, waar de Verenigde Staten overigens zichzelf ook toerekent en waar Nederland eveneens op staat.
Tijdens de wekelijkse persconferentie liet de bewindsman duidelijk merken niet blij te zijn met het jongste verslag, van 2016, van het Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, van de Amerikaanse State Department. ,,Wij lopen juist in de pas en hebben in november jongstleden nog een heel pakket aan internationaal noodzakelijk geachte wetten door de Staten geloodst en in werking laten treden.”
Jardim houdt er rekening mee dat op het moment dat het rapport werd opgesteld de Amerikanen nog niet op de hoogte waren van de maatregelen die Curaçao juist op dit vlak proactief wenst te nemen. Curaçao heeft hier ook belang bij, gezien de rol die het als internationaal financieel dienstencentrum speelt. Bij zijn persconferentie was ook voorzitter Ralph Palm van de Curaçao International Financial Center (CIFC) aanwezig.
Jardim zal waarschijnlijk door inschakeling van het Amerikaanse consulaat-generaal in Willemstad de autoriteiten in de Verenigde Staten zo veel mogelijk proberen te informeren over de laatste stand van zaken en de acties die Curaçao neemt om witwassen tegen te gaan. Curaçao voert al jarenlang het beleid om richtlijnen van de Europese Unie (EU), de VS en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) op te volgen.
Een ‘groot witwasland’ (major money laundering country) is volgens de definitie in het rapport een land waarvan de financiële instituties betrokken zouden zijn bij transacties waarmee grote geldbedragen zijn gemoeid, afkomstig uit internationale drugshandel of andere misdaad. Dit onderscheid is tegenwoordig moeilijk te maken, zo wordt uitgelegd, en dus komen op de lijst alle landen voor waar grote geldbedragen bij financiële instellingen terechtkomen, of dit nu om drugshandel of andere vormen van misdaad gaat.
De Caribische eilanden zijn al veel langer het mikpunt van kritiek van Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, die - ondanks de kustwacht en marine, de aanwezigheid van de US Forward Operating Location (USFOL) op luchthaven Hato en de internationale samenwerking op het terrein van de aanpak van narcoticahandel - kwetsbaar zijn als doorvoerhaven tussen de producerende landen in het zuiden enerzijds en de consumerende landen, zoals de VS, in het noorden anderzijds.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).