Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Maduro en Curiel’s Bank (MCB) heeft voor haar jaarverslag 2015 het thema ‘toerisme’ gekozen. Elk jaar neemt de bank een thema om in haar jaarverslag de relatie tussen het thema, de bank en de zes eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen te duiden. In 2013 werd voor het thema scheepvaart gekozen, in 2014 voor de emancipatie van de taal.
In het jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van de ontwikkeling van het toerisme op elk van de zes eilanden. Toerisme is een belangrijke pijler onder de economie van de eilanden en MCB speelt als financiële partner een grote rol in het ontwikkelingsproces van de eilanden. In de beginjaren van het internationale toerisme, nog voor de oprichting van MCB in 1916, was S.E.L. Maduro & Sons de officiële agent van een luxueus schip dat de eerste toeristen naar Curaçao bracht. De SS Prinzessin Viktoria-Luise was het eerste speciaal voor het toerisme gebouwde cruiseschip. De koloniale regering honoreerde in 1916 het voor de derde maal ingediende verzoek tot vergunning voor het oprichten van een bank aan de familie Maduro. Maduro Bank was geboren. Vanaf de start investeerde de bank in het promoten van toerisme op de eilanden, en nog onlangs droeg de bank bij aan het realiseren van een directe vlucht van New York naar Curaçao.
Een grote maatschappelijke betrokkenheid heeft MCB altijd gekenmerkt en de bank draagt graag bij aan het welzijn van de gemeenschap. Dit manifesteert zich in de vorm van de vele projecten waarin de bank heeft geïnvesteerd, projecten die zorgen voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid voor de bewoners van de eilanden. Zo zijn de vroege investeringen in Curaçao Intercontinental en het Curaçao Hilton hotel aanzet geweest voor de succesvolle ontwikkeling van het toerisme op Curaçao. Ook speelde MCB een grote rol in het ontstaan van de huidige apolitieke Curaçao Tourist Board.
Het is dan ook met trots dat MCB de lezer meeneemt op een ‘vlucht’ naar de eilanden en verhaalt van hun geschiedenis en de ontwikkeling van het toerisme op de eilanden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).