Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MCB Groep heeft vorig jaar ruim 140 miljoen gulden nettowinst na belastingen gerealiseerd, net zo veel als een jaar eerder.


Dat maakt de bankgroep, met 1.506 medewerkers actief op alle zes de (ei)landen van de Dutch Caribbean, vandaag bekend. Elk jaar staat het jaarverslag naast de cijfers in het teken van een speciaal thema. Dit jaar is gekozen voor toerisme, omdat dit in alle markten waarin MCB actief is een voorname, zo niet dé voornaamste, bron van inkomsten is. Historisch gezien ging het de eilanden - vooral Curaçao - economisch vooral voor de wind als zij zich openstelden voor contacten met de buitenwereld. De MCB ondersteunt dit als, naar eigen zeggen, een van de grootste financiers van de toeristische industrie.
Dat het operationeel resultaat met 3 procent is gedaald, maar de winst over 2015 na belastingen toch gelijk is gebleven, komt onder meer door het lagere winstbelastingtarief. Aldus president-directeur Chicu Capriles en de directeuren Ian de Silva en Michael de Sola in hun managementverslag.
En dat het operationele inkomen van de grootste bank van de Dutch Caribbean in 2015 licht, met 0,6 procent (2,7 miljoen), is afgenomen, schrijft de directie toe aan de minder gunstige economische omstandigheden. Maar ook door de aanhoudende druk op de rente(marge), waardoor 10 miljoen minder aan rente-inkomsten werd verdiend.
In het jaar voordat MCB haar 100-jarige bestaan viert, bereikte de groep - die uit zestien bedrijven bestaat - een balanstotaal van bijna 7 miljard gulden. Per 31 december 2015 stond er 6.961 miljoen aan activa op de balans (was 6.672 miljoen per eind 2014).
De balans groeide voornamelijk door de stijging met 5 procent (275,7 miljoen) van de spaargelden en deposito’s van rekeninghouders, die op alle markten is toegenomen. In totaal heeft MCB bijna 6 miljard (5.946 miljoen) aan spaartegoeden onder zich. ,,Onze groep is dankbaar voor het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben”, schrijft de top.
Wat in het voorbije boekjaar wel gelijk bleef en dus geen groei vertoonde was de leningenportefeuille. Dit komt doordat er minder vraag is naar kredieten, met name minder bedrijfskredieten, op verschillende eilanden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.