Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een delegatie van de Isla-raffinaderij heeft onlangs in Wishi/Marchena met een paar organisaties uit die wijk vergaderd om een beeld te krijgen van de bewoners die onder de rook van de raffinaderij wonen.

Dat hebben adjunct-directeur Karel van Haren en woordvoerder Kenneth Gijsbertha tegenover deze krant bevestigd. Het bezoek vloeit voort uit een suggestie die premier Ben Whiteman medio februari aan de directie van de Isla deed. Bij dat onderhoud stelde Whiteman voor dat vertegenwoordigers van de raffinaderij zelf poolshoogte moesten gaan nemen in de wijken onder de rook van de Isla.
De Isla-delegatie bestond uit woordvoerder Kenneth Gijsbertha, manager milieu Henny Cornelia en twee assistenten. Adjunct-directeur van Van Haren was daarbij niet aanwezig. De eerste vergadering vond plaats bij Marchena Hardware. Daarbij waren, afgezien van de directeur van de ijzerhandel Boy Marchena, ook bestuursleden aanwezig van enkele sportfaciliteiten in de wijk. ,,Het is de bedoeling dat wij eind van deze maand klaar zijn met het in beeld krijgen van de pijnpunten. In een volgende ronde gaan wij ook een gesprek hebben met vertegenwoordigers van de parochie van Wishi en met bewoners van verschillende organisaties in de wijk zoals Kenneth Valpoort”, aldus Gijsbertha.
Wijkbewoner en vakbondsman Kenneth Valpoort houdt zich sinds de jaren tachtig bezig met de impact van de vervuiling van de raffinaderij op de buurt. Zo organiseerde hij in 1989 samen met de lokale milieubeweging een protestbijeenkomst waar circa 700 mensen aan deelnamen. Hij sloot zich vorig jaar aan bij de groep Clean Air Everywhere (CAE) en was de woordvoerder ervan voor de Papiamentstalige media.
CAE voerde vorig jaar een rechtszaak om onder andere van de overheid informatie te krijgen over de samenstelling van de zogeheten groene smurrie en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.
Valpoort reageerde desgevraagd verbaasd op het nieuws van de vergadering van de Isla-delegatie. ,,Als het om de vervuiling in de wijk gaat, dan ga ik ervan uit dat ik als eerste benaderd wordt, vanwege mijn inzet voor een schoon milieu in de wijk. Het is goed dat er nu een begin wordt gemaakt met een bezoek aan de wijk, maar de heer Marchena heeft zich nooit publiekelijk uitgelaten over milieuverontreiniging in Wishi en omgeving.” Boy Marchena bevestigde tegenover deze krant dat de vergadering bij hem op de zaak had plaatsgevonden en dat hij niets van doen wil hebben met Valpoort. ,,Ik zet me in voor de wijk, maar werk niet samen met Valpoort. Het is een vertrouwenskwestie”, aldus Marchena.
De ontmoetingen in de wijk moeten gezien worden als onderdeel van de visie van ‘bon bisiña’ (een goede buur), waar de raffinaderij voor staat, zo legde de woordvoerder aan deze krant uit. ,,Voor het eind van deze maand hopen wij een informatieve plenaire zitting met alle wijkbewoners te organiseren. Aan de hand van de zaken die de wijkbewoners naar voren brengen, zal er bekeken worden wat wij daarmee kunnen, ook gelet op het budget”, aldus Gijsbertha.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).