Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Isla-raffinaderij en de CRU (voorheen BOO-centrale) op het Isla-terrein zijn verplicht hun jaarverslag op 1 maart in te leveren. De stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) heeft in een brief aan de Milieudienst van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur om inzage gevraagd, want de rapporten zijn volgens de hindervergunning openbaar.


,,De luchtverontreiniging van Isla/CRU blijft, zoals Smoc al jaren voorspelt, alsmaar toenemen, en de mensen onder de rook worden blootgesteld aan mensonterende omstandigheden, met grote gevolgen voor de kwaliteit van hun leven en hun gezondheid”, zo begint de brief van Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen aan de ‘heren en dames van de Milieudienst’. De overheid, en met name premier Ben Whiteman, is klaarblijkelijk niet van plan daar iets aan te doen, ondanks het aandringen van rechter Van Schendel, aldus Van Leeuwen.
In de brief worden de bekende problemen nog eens opgenoemd: groene aanslag, stank, lawaai, en hoge uitstoot van zwaveldioxide. Het is vrijwel zeker dat CRU de (mogelijk kankerverwekkende) groene aanslag produceert, maar door een gebrek aan kennis wordt er niets aan gedaan, weet Smoc. In de jaarverslagen moeten gegevens staan over het brandstofgebruik en de uitstoot van gevaarlijke stoffen.
Van Leeuwen wijst ook op de moties van de Tweede Kamer, waarin wordt geconstateerd dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur op Curaçao door het niet handhavend optreden en de schending van mensenrechten. ,,Het is aan Curaçao om, samen met Nederland, binnen 3 maanden de vervuilende schadelijke uitstoot van Isla en CRU substantieel te verlagen.”
Smoc biedt aan om de eigen expert, die eind maart overkomt uit Nederland, te laten helpen om de uitstoot structureel aan te pakken en te verlagen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.