Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Isla-raffinaderij en de CRU (voorheen BOO-centrale) op het Isla-terrein zijn verplicht hun jaarverslag op 1 maart in te leveren. De stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) heeft in een brief aan de Milieudienst van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur om inzage gevraagd, want de rapporten zijn volgens de hindervergunning openbaar.


,,De luchtverontreiniging van Isla/CRU blijft, zoals Smoc al jaren voorspelt, alsmaar toenemen, en de mensen onder de rook worden blootgesteld aan mensonterende omstandigheden, met grote gevolgen voor de kwaliteit van hun leven en hun gezondheid”, zo begint de brief van Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen aan de ‘heren en dames van de Milieudienst’. De overheid, en met name premier Ben Whiteman, is klaarblijkelijk niet van plan daar iets aan te doen, ondanks het aandringen van rechter Van Schendel, aldus Van Leeuwen.
In de brief worden de bekende problemen nog eens opgenoemd: groene aanslag, stank, lawaai, en hoge uitstoot van zwaveldioxide. Het is vrijwel zeker dat CRU de (mogelijk kankerverwekkende) groene aanslag produceert, maar door een gebrek aan kennis wordt er niets aan gedaan, weet Smoc. In de jaarverslagen moeten gegevens staan over het brandstofgebruik en de uitstoot van gevaarlijke stoffen.
Van Leeuwen wijst ook op de moties van de Tweede Kamer, waarin wordt geconstateerd dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur op Curaçao door het niet handhavend optreden en de schending van mensenrechten. ,,Het is aan Curaçao om, samen met Nederland, binnen 3 maanden de vervuilende schadelijke uitstoot van Isla en CRU substantieel te verlagen.”
Smoc biedt aan om de eigen expert, die eind maart overkomt uit Nederland, te laten helpen om de uitstoot structureel aan te pakken en te verlagen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).