Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Overheidshavenbedrijf CPA heeft de regering-Whiteman een deadline gesteld en zal voor wat betreft de containerterminal per 18 maart zelf overgaan tot de aanschaf van de noodzakelijke nieuwe kranen en herstel van de kades.
Dit is nóg urgenter geworden nu de ministerraad gisteren het agendapunt weer heeft doorgeschoven naar volgende week en dus geen besluit heeft genomen over de hervatting van het onderhandelingstraject van CPA met het particuliere CPS. Dit gebeurt naar verluidt op voorstel van premier Ben Whiteman (PS). Maar dit gebeurde ook al eerder, namelijk op 24 februari, en ook afgelopen woensdag 2 maart ging de Raad van Ministers tijdens de reguliere vergadering niet in op de kwestie.
Minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling wil, los van de uitkomst van de onderhandelingen en hoe CPS reageert op een naar verwachting spoedig aan te bieden finaal bod van CPA aan CPS, internationale experts benaderen voor een evaluatie van de gehele afhandelingsketen binnen de haven.
Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie zullen ook minimale vereisten en key performance indicators (KPI’s) worden vastgesteld ten aanzien van de operatie en de kwaliteit, die worden opgenomen in de nieuwe concessieovereenkomst. Dat geldt ook voor een effectief toezichtkader.
De onderhandelingen voor een nieuwe concessieovereenkomst met een operator van de containerkade na 2012, wanneer de huidige concessie met CPS afloopt, zullen niet langer gebaseerd zijn op de huidige voorwaarden. Maar er zullen dan nieuwe uitgangspunten gelden.
Het inschakelen van deskundigen om de afhandelingsketen in de haven door te lichten, is ten behoeve van een traject voor de middellange termijn. Dat geldt ook voor wetgeving die het mogelijk maakt de haven en de activiteiten te reguleren op basis van een regulatory framework, waartoe een onafhankelijke regulatory board behoort.
Minder tijd heeft CPA. De directie van het overkoepelende havenbedrijf wil op zeer korte termijn uitsluitsel en heeft dat aan de regering laten weten en aan minderheidsaandeelhouder ontwikkelingsbank Korpodeko.
Omdat er geen beslissing is genomen door de ministerraad over het onderhandelingstraject met CPS en omdat er op het moment geen vrijwaring bestaat voor directie en Raad van Commissarissen van CPA voor hun verantwoordelijkheid de continuïteit in de haven veilig te stellen, zal CPA 18 maart overgaan tot ‘het initiëren van de werkzaamheden leidende tot de aanschaf van de nieuwe kranen en de reparatie van de kades’.
Om dit te kunnen betalen zal CPA echter moeten overgaan tot het verhogen van de tarieven en het introduceren van nieuwe tarieven voor de containerafhandeling, waartoe CPA naar eigen zeggen contractueel bevoegd is.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.