Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Horecavakbond Horecaf staat volledig achter het rookverbod dat per maart van kracht is.

Maar toch is Horecaf-voorzitter Kenneth Valpoort voorzichtig: ,,Het moet niet zo zijn dat het rookverbod wordt gebruikt als excuus om mensen af te vloeien.”
Horecaf is dan ook alert op dit soort situaties. Volgens Valpoort kan het rookverbod gebruikt worden als excuus van vermindering van het aantal klanten. ,,Maar over het algemeen staan wij achter het rookverbod. Van personeel uit de casino’s kregen we vaak te horen dat er iets aan de rookoverlast gedaan moest worden”, aldus de voorzitter.
Juist dat casinopersoneel zit mogelijk nog wat langer in de rook. De Vereniging van Casino Eigenaren (VCE) wilde eind augustus vorig jaar een vrijstelling van het rookverbod. De VCE wijst erop dat het rookverbod tot inkomstenderving leidt omdat rokende gokkers niet meer naar het casino komen. De VCE haalt onderzoek in de Verenigde Staten aan waaruit zou blijken dat casino’s slechter draaien in Staten waar het rookverbod is opgelegd.
Verder stelt de vereniging zich op het standpunt dat de industrie zelf wel mag bepalen of het al dan niet toelaten van rokers een eigen commerciële keuze en overweging moet zijn. Als voorbeeld wordt het Otrobanda Casino gesteld, dat er vrijwillig voor gekozen heeft non-smoking te zijn.
Het rookverbod voor de horeca, dat een initiatief was van regeringspartij PAIS, gaat vanaf maart gelden voor gesloten ruimtes. Uit een rondvraag van deze krant blijkt dat verschillende andere horecagelegenheden nog niet op de hoogte zijn van het rookverbod.
Initiatiefnemer van de wet, Alex Rosaria, wilde begin vorige maand aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Siegfried Victorina weten wanneer de bevolking geïnformeerd wordt over het rookverbod voor gesloten ruimtes. ,,Het is belangrijk dat de bevolking geïnformeerd wordt over de nieuwe wet. Het rookverbod is bedoeld om burgers te beschermen die het slachtoffer worden van de rook van rokers in gesloten ruimtes”, aldus PAIS toen. In de verklaring vermeldt Rosaria dat het roken een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid en de belangrijkste veroorzaker is van ziektes en sterfgevallen.
De initiatiefwet voor het rookverbod werd op 26 februari 2015 unaniem door de Staten aangenomen en op 18 september van dat jaar in het publicatieblad gepubliceerd. Conform een bepaling in de wet, treedt het rookverbod zes maanden na publicatie in werking. De termijn is bedoeld om alle vestigingen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de wet die in werking zal treden.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).