Van onze correspondent
Den Haag - Vanuit het ministerie van Defensie in Den Haag is contact gezocht met de regering in Willemstad om de kwestie van de meetapparatuur te bespreken.
Dat heeft een woordvoerder van het departement gisteren in antwoord op vragen van deze krant schriftelijk laten weten. Niet bekend is of er ook daadwerkelijk een gesprek heeft plaatsgevonden.
,,Defensie hecht veel waarde aan een goede relatie met de Curaçaose autoriteiten. Defensie zal met de Curaçaose autoriteiten verder bespreken welke stappen er genomen moeten worden om alsnog te starten met de metingen”, aldus de zegsman.
Vorige week betichtte minister-president Ben Whiteman (Pueblo Soberano) het ministerie ervan tegen de gemaakte afspraken in op eigen houtje apparatuur te plaatsen in Julianadorp om de uitstoot van de Isla te meten.
In 2013 sloeg de vakbond van defensiepersoneel dat op Curaçao is gestationeerd alarm over de gezondheidsrisico’s van de raffinaderij voor omwonenden. De medewerkers en hun gezinnen werden in de gelegenheid gesteld naar andere wijken te verhuizen.
Daarnaast gaf Defensie aan de regering in Willemstad aan graag luchtmetingen te willen uitvoeren om de zorgen bij het personeel weg te nemen. De uitvoering werd overgelaten aan de GGD Amsterdam en die op Curaçao. Eind december arriveerde de door het ministerie betaalde en verscheepte apparatuur met de bedoeling deze eind januari in werking te stellen.
Op een persconferentie maakte Whiteman vorige week echter duidelijk dat daarvan geen sprake kan zijn omdat Defensie dan wel de GGD Amsterdam de afspraken niet zou zijn aangekomen.
De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) gisteren gevraagd te laten weten wanneer zij de eerste meetresultaten verwacht en deze, zodra ze er zijn, meteen aan de Kamer te zenden.
Het gaat om een breed opgezet meetprogramma dat niet alleen zwaveldioxide en fijnstof meet, maar ook (zware) metalen, PAK-verbindingen en vluchtige koolwaterstoffen waaronder benzeen. Het is de bedoeling het programma gedurende een langere tijd voort te zetten om daarmee de bruikbaarheid van de resultaten te vergroten. De meetresultaten worden gepresenteerd op www.luchtmetingencuracao.org. Ook de resultaten van nadere analyses zullen beschikbaar worden gesteld aan de Curaçaose autoriteiten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).