Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Kamer van Koophandel (KvK) is ervan overtuigd dat protectie in de breedste zin van het woord verantwoordelijk is voor het feit dat de economie van Curaçao de facto jarenlang structureel op de nullijn zit.
,,Wij moeten de beschermingsmuren - ‘walls of protection’ - die hebben gezorgd voor de protectie van het nul-procent-groeiscenario neerhalen”, aldus KvK-voorzitter Willem ‘Billy’ Jonckheer gisteravond in zijn speech in verband met de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst die dit keer in het WTC plaatsvond.
Extreme bescherming is een soort ‘tweede natuur’ geworden van Curaçao en daar moet het eiland vanaf, meent het bestuur van de KvK. Dat geldt ‘voor alles en iedereen’: bedrijven, sectoren, overheidsentiteiten, de factor arbeid, lokale bewoners. Decennialang werden ze beschermd tegen expansie en tegen buitenlandse invloeden.
,,Daarmee zijn wij echter niet in staat het ontwikkelingsniveau te bereiken dat onze gemeenschap nodig heeft om aan alle behoeften die wij als kleine samenleving hebben te kunnen voldoen.”
Door alles en iedereen te beschermen, beschermt Curaçao in werkelijkheid slechts de nullijn; géén economische groei. ,,In feite beschermen wij onszelf tegen onze eigen vooruitgang”, sprak Jonckheer uit. De voorzitter en de bestuursleden pleiten voor ‘Curaçao, The Export Powerhouse of the Caribbean and Latin America’.
Maar om de export met kracht op te krikken, en daarmee de economie en de werkgelegenheid, moet het eiland wel eerst zichzelf openstellen. Mede in dit licht, en na consultatie met allerlei bedrijfsbranches en businessorganisaties, lanceert de KvK zes actiepunten: een aantrekkelijk immigratiebeleid; effectief onderwijs en een flexibele arbeidsmarkt; vrije markten zonder inmenging; afschaffen van de bureaucratie; privatisering van bepaalde overheidsbedrijven; en een aantrekkelijk belastingstelsel.
Wat dit laatste betreft ‘zijn we ons zonder enige twijfel in de goede richting aan het begeven’, stelt de KvK, wijzend op de verlaging van de belastingtarieven voor burgers en bedrijven, ook weer in 2016. Maar op de andere punten is nog veel werk aan de winkel. Wat bijvoorbeeld het onderwijs betreft is er - opnieuw - het pleidooi voor Engels als eerste instructietaal (in plaats van Papiaments en Nederlands, red.).
ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).