Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Niet alleen aan de tank maar ook wat betreft water, stroom en kookgas is iedereen volgende maand goedkoper uit. Alle prijzen dalen. Dat heeft behalve met de ontwikkeling op de internationale oliemarkt, te maken met het wegvallen van de zogenoemde ’60 maanden recovery component’ in de brandstofprijs. Daarmee moest een tekort bij Curoil van circa 62,5 miljoen gulden worden ingelopen. Dit tekort uit 2011 is nu aangevuld.
Daarom hoeven benzinerijders vanaf dinsdag 2 februari nog maar 1,318 gulden te betalen per liter. In de afgelopen vijf jaar was de benzineprijs nog niet zo laag. Ook de dieselprijs doet een flinke stap terug en duikt onder de gulden naar 96 cent per liter. De prijzen voor water en stroom dalen eveneens, met respectievelijk 0,27 gulden per kuub en vier cent per kilowattuur. Een grote gasbom wordt vijf gulden goedkoper en kost 40 gulden en voor een kleine bom moet een gulden minder worden betaald en kost dus acht gulden.
Financiënminister José Jardim laat weten dat er ruimte was om de prijzen, nadat deze ook al in januari omlaag gingen, nogmaals te verlagen. Maar daarbij doet hij meteen een waarschuwing uitgaan: ,,Door de stabilisatie van de wereldmarkt zou de consequentie kunnen zijn dat in maart de prijzen stijgen.”
Het Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP&U) legt uit hoe het kan dat de benzine, nu al voor de zesde maand op rij, weer daalt. Volgens BTP&U was het vier cent goedkoper voor Curoil om de brandstof in te kopen, is er een correctie in de overschot/tekort-component doorgevoerd en is dus de zogenoemde ’60 maanden recovery component’ van ongeveer vier cent weggevallen.
Omdat ten tijde van de regering Schotte in de periode van januari tot en met juni 2011 de brandstoftarieven niet zijn aangepast bij Curoil ontstond er een tekort van ongeveer 62,5 miljoen gulden. BTP&U legt uit dat door de Raad van Ministers destijds is besloten om met ingang van 5 juli 2011 dit tekort over een periode van zestig maanden en dus uiterlijk in juni 2016, in te lopen via de overschot/tekort-component in de tarieven.
,,De uitzonderlijke prijsdaling in met name het vierde kwartaal van 2014 resulteerde begin 2015 tot een overschot bij Curoil dat gecorrigeerd diende te worden. Vanwege de grote omvang van die correcties is echter voor de maanden januari tot en met maart 2015 besloten om deze grotendeels ten gunste te laten komen aan de 60 maanden recovery. Hierdoor is de 60 maanden recovery versneld ingelopen”, legt de overheidsregulator de gang van zaken uit. De tekorten zijn dus helemaal ingelopen en dat heeft een ‘structureel gunstig effect’ op de tarieven van benzine en diesel van respectievelijk vier cent en drie cent per liter.
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.