Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Werknemers van Selikor zijn gisterochtend weer aan het werk gegaan nadat de vakbond BTG een akkoord met de leiding van de overheids-nv wist te bereiken, zo heeft Errol Cova, adviseur van de BTG tegenover deze krant verklaard.
Het akkoord dat dinsdagavond laat werd bereikt, houdt in dat het besluit van tafel is dat drie externen als voormannen bij de overheids-nv werken. De procedure om nieuwe voormannen aan te trekken wordt overgedaan. Een vertrouwenspersoon van de BTG zal daarin ook een rol hebben.
De acties van de afgelopen dagen van het personeel van Selikor waren uit protest tegen de aanstelling van deze drie en van een Nederlands hoofd bij de garage. De drie voormannen worden niet ontslagen, zij krijgen een andere functie bij Selikor. Over de aanstelling van een nieuw Nederlands hoofd bij de garage, gaf directeur Kook de garantie dat hierover geen besluit is genomen. De directeur verklaarde zich bereid om met de bond in gesprek te gaan over de problemen die het personeel ondervindt.
Kook en de vakbond gaan in gesprek met elkaar om tot een nieuwe cao te komen. Ook wordt er gesproken over de manier waarop de arbodienst nu door de overheids-nv wordt ingezet. De ontevredenheid van de werknemers over de werksituatie wordt ook besproken, evenals het gebrek aan deugdelijk materieel. De bond heeft met verantwoordelijk minister Siegfried Victorina van Gezondheid, Milieu en Natuur, gesproken over het tekort aan materieel.
Victorina zegde toe om na te gaan of er binnen de begroting ruimte is voor de aanschaf van nieuw materieel. De bewindsman moest dat nog binnen de minsterraad bespreken. Tijdens de acties van afgelopen maandag en dinsdag stonden de werknemers erop dat zij in een brief de bevestiging kregen dat de aanstelling van de drie nieuwe voormannen, en in een andere brief dat de aanstelling van het nieuwe hoofd van de garage niet doorgaat.
Deze brieven waren niet meer nodig. Selikor zou gistermiddag een kort geding aanspannen om via de rechter af te dwingen dat de staking werd beëindigd. Maar de partijen hebben de rechter per brief ingelicht over het bereikte akkoord. In dat schrijven naar de rechter zijn de punten opgesomd waar een akkoord over is bereikt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).