Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de editie van Festival di Tumba 2015 heeft de organisatie Asosiashon di Músiko di Kòrsou (Amak), zich schuldig gemaakt aan corruptie. Daarmee is een bedrag van 10.000 gulden gemoeid.
Dat staat in een brief van de voormalige juryvoorzitter Glenn Camelia, in het dagelijks leven advocaat bij FCW Legal en voorheen formateur. Camelia schrijft in de brief van 15 januari van dit jaar aan de Amak-voorzitter Manfred ‘Feco’ Gomes, dat hij in 2015 aan twee bands die niet classificeerden, een bedrag van 5.000 gulden per groep betaalde. ,,Dit op grond van uw relatie met de twee bands in kwestie. Hiermee hebt u de beslissing van de jury opzij geschoven.”
Volgens de ex-juryvoorzitter heeft Gomes daarmee ook alle andere formaties die niet classificeerden gediscrimineerd ‘in de zin dat zij niet in aanmerking zijn gekomen voor het bedrag in kwestie’. ,,Meneer Gomes, in het dagelijks leven wordt dit corruptie genoemd.” In de brief schetst Camelia het beeld van Gomes die naar leden (waarschijnlijk juryleden, red.) belde om hen onder druk te zetten om te tekenen. ,,Het feit dat u hen liet bellen moet de facto geïnterpreteerd worden als een poging om deze mensen te corrumperen.”
In de brief ontkent Camelia ook dat de jury naar huis zou zijn gestuurd. Als bewijs daarvoor haalt hij een brief van 10 december 2015 aan. In het schrijven van december verwijst Camelia naar een eerdere brief van 28 maart waarin de jury toen aankondigde op te stappen. In de brief van 10 december schrijft Camelia dat Gomes als voorzitter van Amak het besluit bekritiseerde van een jury die door de organisatie goed was bevonden. Ook wordt in deze brief van december 2015 ter sprake gebracht dat er twee bands zijn betaald terwijl ze niet classificeerden. ,,U handelt niet te goeder trouw, het is eerder zo dat u manipuleert om aan de macht te blijven.” In deze brief worden de juryleden door Camelia omschreven als serieuze en integere individuen met verantwoordelijke functies in de Curaçaose samenleving. ,,Het is niet correct dat onze naam door uw toedoen besmeurd wordt.”
Journalist Yves Cooper plaatste gisteren kopieën van de correspondentie tussen de voormalige juryleden en de Amak-voorzitter op Facebook. Volgens een post van een persoon die niet bij naam genoemd wordt, begon het gedonder vorig jaar tijdens een persconferentie op donderdag, de dag voor de finale. (De tekst doet vermoeden dat de schrijver van de post zelf ook een jurylid was of iemand die eraan verbonden was, red). Bij die persconferentie merkte journalist Richeron Balentien tijdens een gesprek met Gomes op dat veel goede tumba’s de finale niet hadden gehaald. Daarop antwoordde Gomes dat het resultaat te betreuren viel en dat Camelia zelf ook geschrokken was van het resultaat. Hierna benaderen de juryleden Camelia om een rectificatie van Gomes te eisen.
Uit een verslag van een evaluatie van de juryleden blijkt dat zij naar hun oordeel respectloos zijn behandeld. Ook zou de zaak uit de hand zijn gelopen. De leden kregen te maken met agressie, intimidatie en bedreigingen. Glenn Camelia en Feco Gomes waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Het is niet bekend of er bij het Openbaar Ministerie aangifte is gedaan van corruptie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).