Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het atrako-team functioneert allesbehalve optimaal. Dat valt op te maken uit het eindrapport van de Raad voor de Rechtshandhaving. Er is een tekort aan personeel, aan cellen en naast geldgebrek staat er ook een schuld open bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
De Raad voor de Rechtshandhaving deed onderzoek naar het beleid van het Korps Politie Curaçao (KPC) en het Openbaar Ministerie (OM) omtrent atrako-bestrijding, omdat de overvallen een grote impact hebben op de slachtoffers, het veiligheidsgevoel van de samenleving aantasten en de economie deren, aldus de Raad.
Door een gebrek aan personeel bij het team van de Technische Ondersteuning en bij het team van de Forensische Ondersteuning verloopt de hulp aan het atrako-team niet zoals zou moeten, concludeert de Raad. ,,Verder worden de activiteiten van het atrako-team belemmerd omdat het personeel van één van de externe ondersteunende diensten slechts medewerking verleent gedurende normale werktijden en dat alleen voor zover de daarvoor benodigde menscapaciteit er is.”
Het ontbreekt het atrako-team ook aan financiën om haar technische opsporingsmiddelen te onderhouden en om kantoormiddelen en transport te bekostigen, signaleert de Raad. ,,Het Land Curaçao heeft daarnaast een schuld bij het Nederlands Forensisch Instituut terwijl ook de inzet van een lokale patholoog voor het verrichten van secties bemoeilijkt wordt door geldgebrek.”
Wat ook te wensen overlaat, volgens de Raad, is de beschikbare celcapaciteit.
,,Van de drie beoogde celfaciliteiten - Barber, SDKK en Rio-Canario - is die op Rio Canario afgevallen in verband met een verbouwing. Daarvóór was het opsluiten van atrako-verdachten daar overigens niet mogelijk zonder toestemming van het OM omdat die cellen bedoeld waren voor bolletjesslikkers.”
Ook signaleert de Raad voor de Rechtshandhaving problemen met registratie en screening van incidentgerichte opsporing, het screenen van aangiften en het produceren van automatische overzichten. ,,Een stuurgroep is belast met de uitvoering van de deelprocessen prioriteren, kiezen en vaststellen, monitoren en evaluatie van het proces probleemgerichte opsporing. De taken worden echter niet uitgevoerd.”
De Raad begrijpt verder niet dat het Rapport Eindtermen Politieonderwijs, dat onder andere de benodigde competenties en kennis voor opsporing vaststelt, niet wordt geïmplementeerd. ,,De onderzoeken en aangiften van atrako’s zijn weliswaar op niveau, maar de dossiervorming van complexe onderzoeken moet beter.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).